Αναστολές συμβάσεων Μαρτίου. Τί άλλαξε και τί χρειάζεται διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις;(UPDATED)

0
369

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

Κατόπιν  επικοινωνίας μας με το υπουργείο εργασίας μας δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις για το ζήτημα των αναστολών συμβάσεων Μαρτίου και είμαστε σε αναμονή και των οδηγιών που σίγουρα θα πρέπει να ακολουθήσουν και θα σας ενημερώσουμε άμεσα και για αυτές!

Συγκεκριμένα διευκρινίσθηκαν :

Α. Όσες επιχειρήσεις υπάγονται σε ΚΑΔ που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, ανεξαρτήτως αν έχουν επιτρεπόμενες ή μη δραστηριότητες, υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, εκτός από αυτούς που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Για τις επιχειρήσεις αυτές δεν ισχύει κανένα κριτήριο επιλεξιμότητας.

Β. Όσες επιχειρήσεις/εργοδότες είναι πληττόμενες, βάσει ΚΑΔ, που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για τον Μάρτιο 2021.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΔ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ Ή ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ.

 

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

  1. i) Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και,
  2. ii) ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

iii) δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020,

για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

α)  να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

β) να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα πώς είναι η πρώτη φορά  από την έναρξη της πανδημίας (αξίζει να θυμηθούμε ότι ξεκίνησαν πέρυσι τον Μάρτιο) ,  που ορίζονται τέτοιας μορφής μέτρα με περιοριστικά κριτήρια.

Επίσης ισχύει η υποβολή πριν την έναρξη της αναστολής όπως έγινε και τον προηγούμενο μήνα . 

Τέλος ως προς τις καταληκτικές ημερομηνίες το  “ΕΡΓΑΝΗ” θα είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων από σήμερα Πέμπτη, 4/3/2021 και μέχρι τη Δευτέρα 8/3/2021 και ώρα 16:00.

Στο χρονικό διάστημα δηλώνονται και οι αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων που αφορούν τις 1/3, 2/3, 3/3 και 4/3/2021.

Παρατήρηση: Θα πρέπει άμεσα να διευκρινιστούν  τα εξής:

  1. Οι επιχειρήσεις με έναρξη από 01/01/2018 που είναι πληττόμενες και δεν εντάσσονται σε καθεστώς ΦΠΑ (και επομένως  δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ΦΠΑ )και δεν έχουν αύξηση τζίρου, μπορούν να εντάξουν το προσωπικό τους στις αναστολές και αν ναι  με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν;
  2.   Δεν εντάσσονται όσες επιχειρήσεις έχουν  ξεκινήσει από 01/01/2018 και έχουν ανοίξει  υποκατάστημα από 01/04/2019 έως 31/12/2020 .Αν έχουν ξεκινήσει υποκατάστημα από 01/01/2021 τί συμβαίνει, εντάσσονται ή όχι;

 

Πηγή: Αριθμ. οικ. 9500/322/2021 (ΦΕΚ Β’ 821/02-03-2021)

 

 

 

Λάμπρος Μπέλεσης

Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.