Άδεια εγκυμοσύνης-τοκετού-εξάμηνο μητρότητας!

0
15047

Άδεια εγκυμοσύνης-τοκετού-εξάμηνο μητρότητας!

Ένα ακόμα θέμα που δυσκολεύει τα λογιστήρια στους υπολογισμούς, λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας που υπάρχει, είναι όταν  εργαζόμενη βγαίνει σε άδεια εγκυμοσύνης και η όλη διαδικασία μέχρι να επιστρέψει πάλι στην εργασία της. Πάμε να το ξεδιαλύνουμε βήμα βήμα :

Εργαζόμενη ανακοινώνει στο λογιστήριο της εταιρείας της, ότι είναι έγκυος. Το πρώτο πράγμα που ζητάει ο Υπεύθυνος μισθοδοσίας είναι το χαρτί από τον γυναικολόγο γιατρό της, για να γνωρίζει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Έστω πχ στο παράδειγμα μας ότι η πιθανή ημερομηνία τοκετού είναι 11/12/2021.

Υπολογίζουμε βάση αυτής της ημερομηνίας, τις ημέρες που η εργαζόμενη θα διακόψει την εργασία της. Οι μέρες αυτές είναι 56 αλλιώς 8 εβδομάδες (άδεια τοκετού).

Πρώτο ερώτημα που γεννάται εδώ:

Οι μέρες αυτές είναι ημερολογιακές ή εργάσιμες ; Είναι ημερολογιακές. Οπότε μετρώντας από 11/12/2021 και πίσω, η συγκεκριμένη εργαζόμενη θα πρέπει να διακόψει την εργασία της από 16/10/2021 μέχρι 10/12/2021. Σε αυτό το διάστημα επιδοτείται από τον ΕΦΚΑ.

Δεύτερο ερώτημα :

Και δεν πληρώνεται καθόλου από την εταιρεία; Φυσικά και πληρώνεται ! Από 15/10/2021 -15/11/2021 για 25 ημέρες η εταιρία θα της κάνει μισθοδοσία αλλά αυτά τα ένσημα θα χαρακτηριστούν ως ασθένεια και όχι κανονικά, δηλαδή στην ΑΠΔ θα έχουν κωδικό 08 και όχι 01. Οφείλει η επιχείρηση να της καταβάλει και τις αποδοχές της αδείας ασθένειας ,αφού αφαιρέσει όμως τα επιδόματα κυοφορίας και λοχείας εκτός από το επίδομα τοκετού.

Τρίτο ερώτημα :

Και αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, δηλαδή αν πάρουμε το παράδειγμα μας πριν τις 11/12/2021 τι γίνεται με τις 56 ημέρες ; Το υπόλοιπο μέχρι τις 56 ημέρες θα χορηγηθεί μετά τον τοκετό για να συμπληρωθούν κανονικά οι 119 ημέρες (17 εβδομάδες).Και αν ο τοκετός πραγματοποιηθεί μετά την πιθανή ημερομηνία τοκετού (μετά τις 11/12/2021) ; Τότε οι επιπλέον μέρες θεωρούνται άδεια των 56 ημερών και δεν μειώνουν την άδεια των 63 ημερών (άδεια λοχείας).

Έστω ότι η εργαζόμενη γεννάει στις 11/12/2021 όπως είχαμε υπολογίσει αρχικά. Ο εργοδότης παύει να την πληρώνει και ξαναεπιδοτείται απο τον ΕΦΚΑ  για 63 ημέρες  προτού επιστρέψει στην εργασία της.

Όταν τελειώσουν οι 63 ημέρες η εργαζόμενη πρέπει να ενημερώσει το λογιστήριο αν θα επιστρέψει στην εργασία της κανονικά ή αν θα συνεχίσει με το εξάμηνο μητρότητας του ΟΑΕΔ.

Ερώτηση :

Αν υπάρχουν υπολειπόμενες μέρες κανονικής ετήσιας άδειας; Η κανονική άδεια πρέπει να εξαντληθεί μέσα στο έτος, πριν ξεκινήσει το εξάμηνο μητρότητας. Και αν είναι προς το τέλος του έτους (και λόγω εορτών), δεν μπορεί να εξαντλήσει την κανονική άδεια της, τι γίνεται με τις υπολειπόμενες μέρες τότε ; Τότε θα πρέπει τις ήμερες που δεν μπορεί να πάρει ως άδεια  να τις πληρωθεί από τον εργοδότη της. Η άδεια εγκυμοσύνης δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια.

Όταν η εργαζόμενη επιστρέψει στην εργασία της δικαιούται, να εργάζεται μια ώρα λιγότερο την ημέρα, (προσέλευση ή αποχώρηση) μια ώρα νωρίτερα με πλήρεις αποδοχές για τις ώρες αυτές. Διαφορετικά το πλήρες ωράριο μπορεί να είναι  μειωμένο κατά 2 ώρες ημερησίως τους 12 πρώτους μήνες και κατά 1 ώρα για τους επομένους 6 μήνες που ακολουθούν. Σύνολο 18 μήνες.

Η άδεια μητρότητας ΟΑΕΔ είναι 6 μήνες, με ειδικές παροχές για την προστασία της μητρότητας. Ο χρόνος της άδειας μητρότητας υπολογίζεται ασφαλιστικά ως ένσημα συντάξιμα και ασθένειας. Ένα μήνα πριν ξεκινήσει το εξάμηνο μητρότητας ,πρέπει η εργαζόμενη να το γνωστοποιήσει στον εργοδότη της και να συμπληρωθούν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις και να κατατεθούν μαζί με  τα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του  ΟΑΕΔ που υπάγεται η εργαζόμενη.

Στο διάστημα αυτό του εξαμήνου μητρότητας, η εργαζόμενη δεν πληρώνεται από την επιχείρηση, παρά μόνο από τον ΟΑΕΔ, ποσό περίπου ίσο για κάθε μήνα με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δίωρων και επιδόματος αδείας.

Ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να αποδύσει την έγκυο γυναίκα από την στιγμή που δήλωσε ότι είναι έγκυος και αν δεν περάσουν 18 μήνες από τον τοκετό, χωρίς να παίρνει παράταση ο χρόνος αυτός από την ειδική εξάμηνη άδεια. Είναι άκυρη η απόλυση ακόμα και σε περίπτωση που ούτε ο εργοδότης , ούτε η εργαζομένη δεν γνωρίζουν την εγκυμοσύνη.

Για να απολυθεί η εργαζόμενη έγκυος πρέπει να συντρέχει σπουδαίος λόγος και σπουδαίος λόγος δεν θεωρείται η μείωση της απόδοσης της εν λόγω εγκυμοσύνης. Αν πάραυτα ο εργοδότης απολύσει την έγκυο γυναίκα πριν περάσουν 18 μήνες, τότε οφείλει να καταβάλει μισθούς υπερημερίας.

Σχετική νομοθεσία περί εγκυμοσύνης :

 • Εγκ. Υπ. Εργασίας 15/31.01.2001 άρθρο 11 Ν 2874/2000
 • Π.Δ 176/97
 • Άρθρο 9 Ν 2224/94 άρθρο 11 Ν 2874/2000
 • Άρθρο 1 Ν 1302/82
 • Υ.Ε 24078/75 2763/94 Εγκ/Β 116973/12 ΟΑΕΔ
 • Εγγρ. Υπ. Εργασίας 1501/98
 • Άρθρο 36 Ν 3996/11
 • Άρθρο 15 παρ.1 Ν 1483/84
 • Υ.Ε 929/86
 • Υ.Α.Ε 19040/91 άρθρο 1 παρ.4β
 • Αποφ. Υπ. Απασχ. 33891/606/08 Εγκ ΙΚΑ α23/26-03-09

 

Μαρία Σ. Μούκα

Λογίστρια –Φοροτεχνικός Α’ τάξης | Επιστημονική συνεργάτιδα του taxvoice.gr