Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

  Έφτασε η ώρα της πρόσληψης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης. Χρηστικές παρατηρήσεις!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  Δουκέρης Αναστάσιος
  Λογιστής-φοροτεχνικός Α’ τάξης.
  Αρθρογράφος-Σύμβουλος επιχειρήσεων-ιδιωτών.
  Email: [email protected]

  Γιώργος Νούσης
  Λογιστής-φοροτεχνικός, σύμβουλος επιχειρήσεων
  BNP Tax Advisory Services Certified Tax Acc. O.E.E. Grade A’

   

  Έφτασε η ώρα της πρόσληψης λοιπόν…
  Ο εργοδότης, αφού έχει ενημερώσει τον υπεύθυνο λογιστή – φοροτεχνικό για τις λεπτομέρειες σχετικά με την ειδικότητα του εργαζόμενου, το ωράριο εργασίας του και οτιδήποτε άλλο απαιτείται να συμπληρωθεί  στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ρωτάει με περίσσιο ζήλο: «Τι θα μου κοστίσει ο εργαζόμενος αυτός; Θέλω να με ενημερώσεις σε παρακαλώ, να κάνω τον προγραμματισμό μου!».

  Ο λογιστής, λοιπόν, δεν απαντά αμέσως αλλά υπόσχεται στο εργοδότη ότι θα επανέλθει εφόσον κάνει τους απαραίτητους υπολογισμούς του.

  Ο λογιστής, ως υπεύθυνος για τα εργατικά ζητήματα της επιχείρησης, κάθεται με ησυχία στο γραφείο του και κάνει τους παρακάτω συλλογισμούς..
  Συλλογισμός πρώτος:
  Χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος ή ως εργάτης από την εργατική νομοθεσία; Ο εργοδότης μού είπε ότι θα τον προσλάβουμε ως υπάλληλο γραφείου.
  Αυτόματη απάντηση:
  Η διάκριση ενός μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση εργασίας χαρακτηρισμό αυτού ή από τον τρόπο αμοιβής του.
  Εργασία υπαλλήλου θεωρείται αυτή που είναι προϊόν πνευματικής καταβολής δηλαδή όταν ο εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται για αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα.
  Για τον χαρακτηρισμό λοιπόν προσώπου ως υπαλλήλου, απαιτείται εξειδικευμένη εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης κατά την εκτέλεση της εργασίας. Διότι μόνο όταν συντρέχουν αυτά τα στοιχεία κατά την εκτέλεση της εργασίας, το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού (ΑΠ 661/2019).

  Συλλογισμός δεύτερος:
  Ο εργαζόμενος είναι 26 ετών και δεν έχει και καμία ως τώρα προϋπηρεσία. Η συμφωνία με τον εργοδότη είναι να αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Υπάρχει ενδεχόμενο να δικαιούται κάτι επιπλέον;
  Αυτόματη απάντηση:
  Η σύμβαση που θα υπογραφεί, φέρει τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών και οριοθετεί την αμοιβή του εργαζόμενου στα δεδομένα του νόμιμα νομοθετημένου κατώτατου μισθού. Από την άλλη, αυτή την περίοδο δεν βρίσκεται σε ισχύ κάποια ειδικότερη κλαδική σύμβαση εργασίας στην περίπτωσή μας, αλλά και ούτε ο εργαζόμενος διαθέτει προϋπηρεσία σαν νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας.

  Ο μικτός του μισθός λοιπόν θα είναι 650 ευρώ.

  Συλλογισμός τρίτος:
  Ποιους υπολογισμούς πρέπει να κάνω για να απαντήσω στον εργοδότη, πόσο θα του κοστίζει ο εργαζόμενος αυτός; Ο υπάλληλος δουλεύει πενθήμερο, οκτάωρο, δηλαδή 40 ώρες εβδομαδιαία.

  Αυτόματη απάντηση:
  Εφόσον καταλήξουμε ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος θα εργάζεται ως υπάλληλος τότε τα ένσημα (ασφαλιστικές μέρες) που δικαιούται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης ο υπάλληλος είναι 25, είτε πρόκειται για πενθήμερη, είτε εξαήμερη απασχόληση.
  Ο υπολογισμός του ωρομισθίου γίνεται πάντα με βάση τις 6,667 ώρες εργασίας ανά ημέρα, ανεξάρτητα αν αφορά πενθήμερη εργασία, καθώς στους υπολογισμούς λογίζεται και το Σάββατο, ως η έκτη μέρα εργασίας ανά βδομάδα. Συνεπώς στους υπολογισμούς μας οι 40 ώρες εργασίας τη βδομάδα, μεταφράζονται σε: 40/6 = 6,667 ώρες/ημέρα, άσχετα αν ο υπάλληλος δουλεύει 8 ώρες ανά ημέρα.

  Ας συνοψίσουμε λοιπόν τους βασικούς υπολογισμούς, που πρέπει να γνωρίζουμε στην περίπτωση μας:
  •    Μικτός μισθός: 650,00 ευρώ
  •    ΦΜΥ, Εισφορά αλληλεγγύης= 0,00 ευρώ (με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος)
  •    Ημερομίσθιο: 650,00/25=26,00 ευρώ (Παρατήρηση: Για να μετατρέψουμε τον μηνιαίο μισθό ενός υπαλλήλου σε ημερομίσθιο, διαιρούμε πάντα με 25 μέρες εργασίας, σύμφωνα με την Υ.Α. 8900/46, Άρ. Πάγος 1741/84 και το άρθρο 18 παρ.1, περίπτωση α΄ του Κανονισμού του ΙΚΑ).
  •    Ωρομίσθιο: 26/6,667= 3,90 ευρώ (=Ημερομίσθιο/6,667 ώρες ανά ημέρα). Εναλλακτικά το ωρομίσθιο του υπαλλήλου μπορούμε να το υπολογίσουμε με τον εξής τύπο: Ωρομίσθιο= Μικτός μισθός × 0,006.
  •    Τύπος Εργάνη (Αρ.πρωτ. 41815/Δ.10199/16-09-2016): Μικτές αποδοχές υπαλλήλου= Εβδομαδιαίες ώρες × 4,166 × ωρομίσθιο: 40 × 4,166 × 3,90 ευρώ = 649,90 ευρώ, άρα 650,00 ευρώ με την στρογγυλοποίηση.
  •    Βασική ισότητα λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας: Μικτές Αποδοχές + Εργοδοτικές Εισφορές = Καθαρές Πληρωτέες αποδοχές + Συνολικές Ασφαλιστικές Εισφορές προς απόδοση + ΦΜΥ + Εισφορά Αλληλεγγύης.
  •    Βασικό Πακέτο Κάλυψης: ΙΚΑ–ΜΙΚΤΑ ΤΕΑΜ (κωδ. 101): Εισφορές εργαζόμενου: 15,75% επί του μικτού μισθού και εισφορές εργοδότη 24,81% επί του μικτού μισθού.
  •    Εισφορές εργαζόμενου: 15,75% × 650,00 ευρώ = 102,37 ευρώ.
  •    Εισφορές Εργοδότη: 24,81% × 650,00 ευρώ = 161,27 ευρώ.
  •    Συνολικές Ασφαλιστικές Εισφορές προς απόδοση: Εισφορές εργαζόμενου + Εισφορές εργοδότη = 102,37 ευρώ + 161,27 ευρώ = 263,64 ευρώ.
  •    Καθαρές πληρωτέες αποδοχές προς απόδοση στον τραπεζικό λογαριασμό του εργαζόμενου: Μικτές αποδοχές – Ασφαλιστικές εισφορές εργαζόμενου – ΦΜΥ – Εισφορά αλληλεγγύης = 650,00 ευρώ – 102,37 ευρώ – 0,00 ευρώ – 0,00 ευρώ = 547,63 ευρώ.
  •    Συνολικό κόστος μισθοδοσίας του εργοδότη για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο (με βάση την ισότητα του λογιστικού άρθρου μισθοδοσίας): 547,63 ευρώ + 263,64 ευρώ = 811,27 ευρώ.

  Μετά από όλους αυτούς τους υπολογισμούς έρχεται και η συνοπτική απάντηση προς επιχειρηματία:

  Ο νέος σου υπάλληλος θα σου κοστίζει το μήνα 811,27 ευρώ. Τα 547,63 ευρώ θα τα καταθέτεις στον τραπεζικό του λογαριασμό σαν μισθοδοσία, ενώ τα 263,64 ευρώ θα τα πληρώνεις στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ) για τα ένσημά του. Αυτό που δε πρέπει να σου διαφεύγει είναι και τα Επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, τα οποία θα συζητήσουμε στην επόμενη μας συνάντηση.

  Χρήσιμες επισημάνσεις:

  1)    Ας υποθέσουμε ότι ο υπάλληλος που προσλάβαμε απουσίασε 1 εργάσιμη μέρα ενός μήνα. Οι υπολογισμοί που θα κάνουμε πάντα βασίζονται στον μικτό μισθό. Ο υπάλληλος έχει μικτό μισθό 650,00 ευρώ, ημερομίσθιο 26,00 ευρώ και ωρομίσθιο 3,90 ευρώ. Οι αποδοχές που θα λάβει το μήνα που απουσίασε, ανεξαρτήτως πόσες εργάσιμες μέρες είχε ο μήνας αυτός θα είναι:
  1ος τρόπος (με βάση το ημερομίσθιο): Ο εργαζόμενος θα λάβει για τη 1 μέρα που απουσίασε όχι 25, αλλά 24 ημερομίσθια, δηλαδή 24 ημερομίσθια × 26,00 ευρώ = 624,00 ευρώ.

  2ος τρόπος (με βάση το ωρομίσθιο): Ο εργαζόμενος δεν δούλεψε 1 εργάσιμη μέρα, συνεπώς δεν δούλεψε 6,667 ώρες (άσχετα αν δουλεύει 8ωρο). Θα του περικοπούν λοιπόν 6,667 ώρες × ωρομίσθιο, δηλαδή 6,667 ώρες × 3,90 ευρώ = 26,00 ευρώ από τον μηνιαίο του μισθό. Ο μισθός που θα λάβει λοιπόν θα είναι 650,00 ευρώ – 26,00 ευρώ = 624,00 ευρώ.

  2)    Ας υποθέσουμε ότι ο υπάλληλος του παραδείγματος μας, δεν εργάστηκε 3 ώρες μιας εργάσιμης μέρας ενός μήνα. Οι αποδοχές του μήνα αυτού λοιπόν θα περικοπούν κατά 3 ώρες × ωρομίσθιο, δηλαδή κατά 3 ώρες × 3,90 ευρώ =11,70 ευρώ. Συνεπώς ο μισθός του για το μήνα αυτό θα είναι 650,00 ευρώ – 11,70 ευρώ = 638,30 ευρώ.

  Κλείνοντας το σημερινό, πρακτικό, μας άρθρο εργατικών θα θέλαμε να τονίσουμε στους νέους συναδέλφους που θα ασχοληθούν με αυτό το ευαίσθητο κομμάτι της δουλειάς μας, πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά στα προγράμματα μισθοδοσίας για τους υπολογισμούς τους.
  Σίγουρα ένα σωστό «στήσιμο» τόσο του εργοδότη, όσο και του εργαζόμενου σε ένα λογιστικό πρόγραμμα που εμπιστευόμαστε μας βοηθάει ιδιαίτερα και ελαχιστοποιεί πιθανά λάθη και παραλείψεις μας.
  Από την άλλη όμως, εμείς πρέπει να είμαστε γνώστες του νομοθετικού πλαισίου και των βασικών αρχών του εργασιακού και ασφαλιστικού χάρτη, ώστε να μπορούμε να «τσεκάρουμε» και τα λογιστικά προγράμματα, ανακαλύπτοντας και σχετικές τους ατέλειες.
  Βασικό προαπαιτούμενο για να γίνει αυτό είναι οι έλεγχοι στους υπολογισμούς της μισθοδοσίας, να γίνονται χειρόγραφα με τον παραδοσιακό τρόπο που μας δίδαξαν οι παλαιότεροι!

  Τελικά οι υπολογιστές ελέγχουν τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι τους υπολογιστές;
  Η απάντηση που δίνουμε εμείς σε αυτό το ρητορικό ερώτημα είναι η δεύτερη…

  Πηγή: taxheaven.gr

   

  Αναστάσιος Δουκέρης

  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ