Αντιμετώπιση θεμάτων για την διοργάνωση εκδηλώσεων από επιχείρηση. Του Στέλιου Σταματάκη!

0
2322

 

Σταματάκης Στέλιος

Λογιστής – Φοροτεχνικός

Αντιπρόσωπος ΕΛΦΕΕ Ρόδου στην ΠΟΦΕΕ

 1. Λ. Ελευθερίας 7α Κρεμαστή Ρόδος τηλ. 2241095904
 2. Εθ. Δωδεκανησίων 29, Ρόδος τηλ. 2241069769

www.stamatakis-online.gr

www.greekadvisors.gr

 

Αντιμετώπιση θεμάτων για την διοργάνωση εκδηλώσεων από επιχείρηση:

 

Σημαντικά είναι τα θέματα που τίθενται, σε περιπτώσεις διοργάνωσης εκδηλώσεων από εστιατόριο, παιδότοπο, καφετέριας κλπ. και αφορούν τον τρόπο αντιμετώπισης από την επιχείρηση, και κατά συνέπεια για τον λογιστή φοροτεχνικό της, για τον τρόπο της φορολογικής και ασφαλιστικής κατοχύρωσης στην πιθανότητα ελέγχου.

Με την έλευση των Ε.Λ.Π., που δεν ρυθμίζουν επαρκώς κάποιο θέμα, λόγω της κατάργησης των εφαρμοστικών αποφάσεων του  Κ.Φ.Α.Σ. και του Κ.Β.Σ., σκόπιμο είναι να αναζητούνται οι διοικητικές θέσεις υπό Κ.Φ.Α.Σ./ Κ.Β.Σ. ώστε να εξετάζεται το πνεύμα της φορολογικής διοίκησης.

Αν και σε κάθε περίπτωση ο Ελεγκτής δύναται λόγω μη ανάλογης απόφασης να το αντιμετωπίσει διαφορετικά, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε διεξοδικά τις ενέργειες ώστε να είναι βάσιμη η οποιαδήποτε απόδειξη μη ύπαρξη φοροδιαφυγής και εξασφάλισης εσόδων του Δημοσίου.

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ:

Το συμφωνητικό δεσμεύει, με απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τον επιχειρηματία και τον εντολέα πελάτη του,  για τον συγκεκριμένο τόπο και χρόνο της εκδήλωσης, για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, για το προσφερόμενο προϊόν (φαγητό) με την συμφωνημένη τιμή του, για την προσφερόμενη υπηρεσία (σερβιτόροι, μουσικοί, χορευτές), για την πρόσκαιρη παραχώρηση χώρου (παιδότοπος), κ.α..  Η σύνταξη του συμφωνητικού είναι σημαντική σε περίπτωση ελέγχου και από το ΕΦΚΑ ή την Επιθεώρηση Εργασίας σε περιπτώσεις catering ή μουσικών.

Το συμφωνητικό για να έχει ισχύ θα πρέπει να κατατεθεί χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. ή ηλεκτρονικά στο taxisnet ΠΡΙΝ την εκδήλωση.  Ειδικά για την ηλεκτρονική υποβολή η ΑΑΔΕ αναφέρει με την ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015/23.1.2015:

«2. Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων καταχωρούνται από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής TAXISnet με την ονομασία «Κατάσταση Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν. 1882/1990», ως συνημμένο υπόδειγμα, η οποία υποβάλλεται μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο».

Μάλιστα, στις ερωτήσεις απαντήσεις της ηλεκτρονικής υποβολής των συμφωνητικών, αναφέρεται η συγκεκριμένη ερώτηση :

“ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  www.aade.gr

Υπέβαλα οριστικά κατάσταση συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και στη συνέχεια διαπίστωσα ότι έχω κάνει λάθος σε μία ή περισσότερες εγγραφές. Μπορώ να υποβάλω τροποποιητική κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η εφαρμογή δεν προβλέπει την υποβολή τροποποιητικών καταστάσεων σε περίπτωση λάθους. Σε περίπτωση καταχώρησης λάθος εγγραφών ο επιτηδευματίας μπορεί να υποβάλει εκ νέου καινούρια κατάσταση καταχωρώντας μόνο τις εγγραφές της αρχικής κατάστασης που επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει και να περιγράψει στο πεδίο «Λοιπές Παρατηρήσεις» το λόγο της εκ νέου υποβολής.”

Συνεπώς με βάση τα παραπάνω :

Αν και θεωρητικά ο χρόνος της υποβολής των συμφωνητικών είναι έως την 20η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το ημερολογιακό τρίμηνο, εντούτοις, προς διασφάλιση και έναντι των ελεγκτικών αρχών μπορεί να υποβληθεί πριν την τέλεση της δεξίωσης (χωρίς να επηρεάζει την δυνατότητα να υποβληθούν και άλλα συμφωνητικά για το ίδιο τρίμηνο- μπορεί να υποβάλλονται π.χ. και κάθε βδομάδα).

 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ:

Με βάση της ύπαρξης του συμφωνητικού, που έχει υποβληθεί ΠΡΙΝ την εκδήλωση, και εφόσον ο επιχειρηματίας αδυνατεί (λογικό) να εκδίδει απόδειξη για κάθε προϊόν που βρίσκεται στο τραπέζι λόγω ειδικής συμφωνίας τότε προτείνεται όπως :

Ο επιχειρηματίας να προ συμπληρώσει και να εκδώσει πριν την εκδήλωση,  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ με τα εξής στοιχεία:

 • Τα άτομα που θα παραστούν στην εκδήλωση όπως αναφέρει το συμφωνητικό,
 • Τα αναλυτικά προϊόντα,
 • Τις ποσότητες που θα διατεθούν ανά άτομο,
 • Στοιχεία υποβολής συμφωνητικού.

Παράδειγμα

Ο εντολέας προβλέπει την προσέλευση 100 ατόμων και η προσφορά αναφέρει 10 ευρώ το άτομο με τις Χ ποσότητες προϊόντων. Συντάσσεται  το συμφωνητικό και υποβάλλεται ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ, είτε ηλεκτρονικά μέσω της τριμηνιαίας κατάστασης συμφωνητικών είτε στην Δ.Ο.Υ.  Το συμφωνητικό θα πρέπει να βρίσκεται στην εκδήλωση ώστε να επιδειχθεί σε περίπτωση ελέγχου. Στην συνέχεια και ΠΡΙΝ την εκδήλωση ο επιχειρηματίας συμπληρώνει το Δελτίο Αποστολής, με τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω, για να καλύπτεται ως προς την παράδοση των προϊόντων του.

Με το πέρας της εκδήλωσης, ο επιχειρηματίας εκδίδει Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή Τιμολόγιο, αναφέροντας το Δελτίο Αποστολής ως ΔΑ Νο ΧΧ και το Συμφωνητικό με τα στοιχεία υποβολής του.

Επίσης, αν το συμφωνητικό αναφέρει την ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση των παιδιών στον παιδότοπο, καθίσταται εμφανές και υπάρχει υποχρέωση  να εκδοθεί απόδειξη Αυτοπαράδοσης Υπηρεσίας με το ελάχιστο κόστος ώστε να αποδοθεί ο ΦΠΑ.  Προτείνεται λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται στο κόστος κατ άτομο και η πρόσβαση στον παιδότοπο.

Επισυνάπτω τα κύρια σημεία πρόσφατης απόφασης της ΔΕΔ για το ίδιο θέμα :

ΔΕΔ Αθήνας αρ. απόφ. 3442/2018 Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης

(Χρόνος έκδοσης στοιχείου για την διοργάνωση γαμήλιας δεξίωσης)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

……….

Η παράβαση αφορά τη μη έκδοση, μίας (1) Α.Λ.Π., ή άλλου φορολογικού στοιχείου αξίας, για την πραγματοποίηση γαμήλιας δεξίωσης, καθαρής αξίας 2.640,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ποσού 633,60 ευρώ και συνολικής αξίας 3.273,60 ευρώ, κατόπιν ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της προσφεύγουσας και του πελάτη αυτής, κατά παράβαση των άρθρων 812 και 13 του ν.4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

……..

 

Η εταιρεία είχε καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά το από 13/08/2017 ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής υπηρεσιών (α/α     /23-08-17) για τους πελάτες της με το οποίο ανέλαβε την γαμήλια δεξίωσή τους στο κτήμα      την 09/09/17. Η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής του από τις σχετικές εγκυκλίους ΠΟΛ1087/2003 και ΠΟΛ1097/2003 και επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει καταθέσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επειδή, επέδειξε το συνταχθέν και κατατεθέν ιδιωτικό συμφωνητικό για την ανωτέρω δεξίωση (α/α     /23-08-2017) στον φορολογικό έλεγχο και στη συνέχεια εξέδωσε την υπ’αριθμ /10-09-2017 Α.Λ.Σ. όταν είχαν υπολογισθεί επακριβώς τα άτομα – προσκεκλημένοι που έλαβαν μέρος στην δεξίωση το επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να ακυρωθεί.

 

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.):

 

«1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτόν
το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, εντός της χώρας ή άλλης χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή προς άλλη χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση συναλλαγής που υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.


 1. Κάθε έγγραφο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για το τιμολόγιο θεωρείται τιμολόγιο, με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών που υπόκεινται σε τιμολόγηση αποδέχεται το έγγραφο αυτό.

 2. Κάθε έγγραφο ή μήνυμα που τροποποιεί και αναφέρεται ειδικά και αναμφισβήτητα σε ένα αρχικό τιμολόγιο, θεωρείται τιμολόγιο.

 3. Ο όρος «τιμολόγιο» μπορεί να υποκαθίσταται αναλόγως των καθιερωμένων πρακτικών σε διάφορους κλάδους της οικονομίας.

 4. 5. Η οντότητα που πωλεί αγαθά ή υπηρεσίες έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι εκδίδεται τιμολόγιο για κάθε πώληση. Ο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών εκδίδει το τιμολόγιο πώλησης. Εναλλακτικά, ο πωλητής μπορεί με προηγούμενη συμφωνία να διασφαλίσει την έκδοση τιμολογίου από το λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (αυτοτιμολόγηση) ή από τρίτο πρόσωπο εξ ονόματος και για λογαριασμό του πωλητή. Η συμφωνία για έκδοση τιμολογίου από το λήπτη αγαθών ή υπηρεσιών ή από άλλο τρίτο πρόσωπο δεν απαλλάσσει την οντότητα από τη νόμιμη υποχρέωση να διασφαλίσει ότι θα εκδοθεί τιμολόγιο, καθώς και από κάθε σχετική ευθύνη.

 5. Πιστωτικό τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο που εκδίδεται για κάθε περίπτωση εκπτώσεων, επιστροφών ή άλλων διαφορών.

 6. Τα εκδιδόμενα ή λαμβανόμενα τιμολόγια αποτελούν μέρος των λογιστικών αρχείων της οντότητας.»

 

Επειδή, στο άρθρο 11 παρ.1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι:

«1. Η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγματοποιείται η αποστολή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών.»

 

Επειδή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 7 και 8 του άρθρου 12 του Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.):

«1. Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.

 

…..

 

Επειδή, σύμφωνα με την περ. α’ και β’ της παρ.1 του άρθ.13 του ιδίου ως άνω νόμου:

 

«Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:


α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής
β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.»

 

……..

 

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, στις 10-09-2017 και ώρα 13:30, διενεργήθηκε επιτόπιος έλεγχος ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) στο υποκατάστημα της προσφεύγουσας επιχείρησης, η οποία χρησιμοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας Υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων, οι οποίοι εισερχόμενοι στη σάλα δεξιώσεων – εσωτερικό χώρο του καταστήματος διαπίστωσαν από τη διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων, την διακόσμηση του χώρου και τις εργασίες που πραγματοποιούσαν κατά την ώρα του ελέγχου εργαζόμενοι της επιχείρησης, πως είχε πραγματοποιηθεί δεξίωση. Ερωτηθείς ο υπεύθυνος της επιχείρησης από το συνεργείο ελέγχου για το εάν πραγματοποιήθηκε κάποια εκδήλωση, απάντησε καταφατικά αναφέροντας ότι το προηγούμενο βράδυ της 09/09/2017 πελάτης είχε αναθέσει στην προσφεύγουσα επιχείρηση την διενέργεια γαμήλιας δεξίωσης. Εν συνεχεία, ζητήθηκε και προσκομίστηκε στον έλεγχο αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά, το οποίο περιελάμβανε παροχή σίτισης τουλάχιστον διακοσίων είκοσι ατόμων (220) , με τη ρητή υποχρέωση παροχής εδεσμάτων και υπηρεσιών catering έναντι αμοιβής δώδεκα (12) ευρώ ανά άτομο πλέον Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα ζητήθηκε όπως επιδειχθεί το παραστατικό αξίας για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν και ολοκληρώθηκε η παροχή τους, την προηγούμενη μέρα της διενέργειας του ελέγχου. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης δήλωσε πως δεν είχε εκδώσει το εν λόγο παραστατικό παρά το γεγονός ότι η γαμήλια εκδήλωση είχε προ ωρών ολοκληρωθεί, κανένας από τους πελάτες δεν παρευρίσκετο στο χώρο, παρά μόνο το προσωπικό του καταστήματος, το οποίο είχε αναλάβει τον καθαρισμό – τακτοποίηση του χώρου.

 

Επειδή, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι λόγω του ότι είχε καταθέσει το ιδιωτικό συμφωνητικό στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και βάσει των ΠΟΛ.1087/25.6.2003 και ΠΟΛ.1097/16.8.2003, η έκδοση του φορολογικού στοιχείου στην περίπτωση γαμήλιων δεξιώσεων εκδίδεται μετά το πέρας της δεξίωσης χωρίς να ορίζεται επακριβώς ο χρόνος έκδοσής της.

 

Ο ανωτέρω ισχυρισμός δεν ευσταθεί καθότι η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού και οι ως άνω επικαλούμενες, από την προσφεύγουσα, ΠΟΛ αφορούν σε καταστήματα με υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίων και δεν απαλλάσσουν την επιχείρηση από την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης σε χρόνο που ορίζεται από άλλες διατάξεις, αλλά επιτρέπουν την έκδοση συνολικής απόδειξης έναντι των μεμονωμένων αποδείξεων, σε περιπτώσεις δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνονται από συλλόγους, σωματεία κλπ.

 

Ως εκ τούτου, ο χρόνος έκδοσης απόδειξης για τη συγκεκριμένη περίπτωση ορίζεται ρητά από τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4308/2014.

 

Επομένως, το φορολογικό στοιχείο έπρεπε να εκδοθεί με το πέρας της γαμήλιας δεξίωσης.

 

Ωστόσο, έως την ώρα του ελέγχου δεν είχε εκδοθεί κανένα παραστατικό αξίας, η δε υπ’ αριθμ. …/10-09-2017 Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών που επικαλείται η προσφεύγουσα εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο του ελέγχου και δεν δύναται να ληφθεί υπόψη.

 

Άρα με βάση τα παραπάνω,  αν ο επιχειρηματίας είχε εκδώσει το Δελτίο Αποστολής για την παράδοση των προϊόντων και με το πέρας της εκδήλωσης είχε εκδώσει την Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) ως Δελτίο Αποστολής,  θα είχε εξασφαλίσει τα συμφέροντα του δημοσίου (όπου είναι και η λογική της απόφασης της ΔΕΔ)

Προσοχή !! Λόγω ότι το ποσό της απόδειξης θα είναι (λογικά)  πάνω από 500 ευρώ θα πρέπει να εξοφληθεί μέσω ηλεκτρονικών ή τραπεζικών μέσων πληρωμής.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Από ασφαλιστικής άποψης, όλοι οι εργαζόμενοι, (ακόμα και οι μουσικοί-χορευτές) με την διάταξη του άρθρου 18 παρ, 2 του Ν.3863/10, έχει εκδοθεί η εγκύκλιος 81/2010 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, καταργούνται οι διατάξεις του αρθ. 40 του Ν.1469/84 (εγκ. 137/1984, 36/1985 ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και από 15.07.2010 ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ν. 3863/2010 οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα – ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική δραστηριότητα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ανεξάρτητα εάν είναι παλιοί ή νέοι ασφαλισμένοι.

Αν για οποιοδήποτε λόγο διατεθεί χώρος για την εκδήλωση σε τρίτο για το φαγητό, πχ catering, τότε θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς στο συμφωνητικό και θα πρέπει να υπάρχει συμφωνητικό και ασφάλιση μεταξύ του εντολέα με το catering.  Η εταιρία catering θα πρέπει να επιδείξει τους πίνακες ασφάλισης του προσωπικού της.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ