ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Ι.Χ ελεύθερου επαγγελματία. Ποια έξοδα αναγνωρίζονται; Αποτελεί πάγιο;

0
5599

Athanasios Goliaras
Accountant
18, Aristeidou street
GR-63100 Polygyros Chalkidikis
GREECE

 

ΕΡΩΤΗΜΑ:

Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας Πολιτικός Μηχανικός και βρίσκομαι στην διαδικασία αγοράς ενός αυτοκινήτου το οποίο θα χρησιμοποιώ τόσο για τις ανάγκες του επαγγέλματος μου όσο και για τις προσωπικές μου ανάγκες. Είμαι μελετητής και όχι εργολάβος και εξ όσων γνωρίζω δεν μπορώ να το πάρω ως επαγγελματικό. Μπορώ να το περάσω στα έξοδα τμηματικά και σε τι ποσοστό; Θα ζητήσω τιμολόγιο από την αντιπροσωπία; Θα πρέπει να αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας ως ημιεπαγγελματικό ή δεν έχει σημασία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Φορολογικά, η απόκτηση Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ οχήματος μέχρι 9 θέσεων που αποκτάται ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο (άρα εκδίδεται Τιμολόγιο Πώλησης από την αντιπροσωπεία) δεν αποτελεί τεκμήριο απόκτησης (αντικειμενική δαπάνη απόκτησης) βάσει του άρθρου 33 περίπτωση ε΄ Κ.Φ.Ε. εφόσον πρόκειται για «αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα» (αν δεν μπορεί να τεκμηριωθεί ως τέτοιο, τότε εφαρμόζεται κανονικά το τεκμήριο απόκτησης). Αντίθετα το ετήσιο τεκμήριο κατοχής/χρήσης βάσει του άρθρου 31§1 περίπτωση γ΄ Κ.Φ.Ε. εφαρμόζεται κανονικά σε κάθε περίπτωση.

Εξαίρεση αποτελεί η απόκτηση οχήματος μηδενικών ρύπων ή ηλεκτροκίνητων με Λιανική Τιμή προ Φόρων μέχρι 50.000 €, οπότε ισχύουν τα αναφερόμενα στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 33 Κ.Φ.Ε. (μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη κατοχής/χρήσης).

Για λόγους φορολογίας εισοδήματος, τα οχήματα μικτής χρήσης (ημιεπαγγελματικά) εξομοιώνονται με ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ οχήματα, οπότε ισχύουν —κατά περίπτωση— τα ανωτέρω.

Επομένως, μόνο η αγορά «καθαρού» Ι.Χ. φορτηγού απαλλάσσεται πλήρως από κάθε είδους τεκμήριο.

Να σημειωθεί ότι ο χαρακτηρισμός ενός οχήματος ως «επιβατικό», «μικτής χρήσης», «φορτηγό» κ.λπ. είναι θέμα της οικείας Διεύθυνσης Συγκοινωνιών και δεν άπτεται της φορολογικής Διοίκησης, η οποία δέχεται ως δεδομένο την ένδειξη που καταχωρίζεται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 30§4 περίπτωση ε΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. ΔΕΝ παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. στο σύνολο των παντός είδους και φύσης αγορών/μισθώσεων/δαπανών συντήρησης–κίνησης κ.λπ. για Ι.Χ. επιβατικά μέχρι εννέα θέσεων (πλην των περιπτώσεων πώλησης/μίσθωσης/μεταφοράς προσώπων με κόμιστρο).

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων