Ακινησία οχήματος και επίσκεψη στην εφορία.

Ιδιοκτήτες οχημάτων που θα πρέπει να επισκεφθούν την Εφορία για να δηλώσουν την ακινησία του οχήματός τους.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος
  • Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό
  • Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί
  • Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού
  • Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή
  • Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση
  • Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας
  • Πλειστηριασμού του οχήματος
  • Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από το Δήμο ως εγκαταλελειμμένου
  • Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).
Συντακτική ομάδα taxvoice.gr