ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Αλλαγές στα μισθωτήρια και τις δηλώσεις covid!

0
546

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

 

α) Για την απαλλαγή ή μείωση ενοικίων Νοέμβρη και Δεκέμβρη 2020, επιχειρήσεων που δεν ήταν ενεργές την 20η Μαρτίου 2020, λαμβάνεται υπόψιν ο κύριος ΚΑΔ , όπως εμφανίζεται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ, κατά την 05/11/2020, εφόσον αυτές είναι ενεργές την ημερομηνία αυτή.(Α.1047/2021, Α.1048/2021)

β) Αν πληττόμενη επιχείρηση, διατηρεί υποκατάστημα που έκλεισε με κρατική εντολή , απαλλάσσεται και το κεντρικό από την πληρωμή ενοικίου, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. Προσοχή στις λεπτομέρειες της Α.1040/2021. Αναμένονται αλλαγές και συγκεκριμένες διευκρινίσεις για αυτό το ζήτημα.

γ) Για τους ιδιοκτήτες που μείωσαν οικειοθελώς κατά 30% τουλάχιστον τα ενοίκια λόγω πανδημίας, κατόπιν συμφωνίας με τους μισθωτές, θα ισχύσει η μη φορολόγηση  και η μη υπαγωγή σε εισφορά αλληλεγγύης, των μη εισπραττόμενων ενοικίων, καθώς και η μη υποχρέωση αναγραφής τους στη φορολογική δήλωση.(Α.1053/2021)

δ) Έως και 12/04/2021 μπορούν να υποβληθούν:

  • Δηλώσεις covid εκμισθωτές περιπτέρων και κυλικείων για Νοέμβρη 2020, έως και Ιανουάριο 2021
  • Διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων δηλώσεων covid, μηνών Μαρτίου ως Δεκέμβρη 2020
  • Δηλώσεις covid για όσους δεν είχαν υποβάλλει Νοέμβρη και Δεκέμβρη 2020
  • Μισθώσεις που είχαν λήξει ως 12/06/2020 και δεν είχε δηλωθεί η λήξη τους

ε) Έως και την 29/03/2021, μπορούν να υποβληθούν δηλώσεις covid  Ιανουαρίου 2021 για εμπορικά κέντρα και εκπτωτικά καταστήματα.( Α.1050/2021)

ζ) Δικαιούχοι αποζημίωσης μειωμένων ενοικίων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021, είναι και οι υπεκμισθωτές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που βάσει δικαιώματος υπεκμίσθωσης, έχουν συνάψει συμφωνητικό υπεκμίσθωσης και δεν εισπράττουν υπομίσθωμα για τους μήνες αυτούς, λόγω πανδημίας.(Α.1030/2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων