Πότε δεν πληρώνουν πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής μισθωτηρίου όσοι ενοικιάζουν αγροτικές εκτάσεις;

0
1516

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι..

Όσοι ενοικιάζουν αγροτικές εκτάσεις με μηνιαίο μίσθωμα έως 80 ευρώ, δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Όσοι όμως από αυτούς επιλέξουν να υποβάλλουν προαιρετικά ηλεκτρονικό μισθωτήριο και το πράξουν εκπρόθεσμα, δεν θα τους επιβληθεί το  πρόστιμο των 100 ευρώ, όπως σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

Υπενθυμίζουμε ότι ένα μισθωτήριο κατατίθεται ηλεκτρονικά εμπρόθεσμα, μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξητης μίσθωσης ή την τροποποίηση της ή τη λύση της.

Διάταξη: ΠΟΛ 1083/2017

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων