Μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου να επικαλεστεί ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον μισθωτή;

0
2119

 

Γνωρίζετε ότι…

 

Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014, δεν υφίσταται από την πλευρά του ιδιοκτήτη κανένα δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση.

Για τις παλιές εμπορικές μισθώσεις,δηλαδή για αυτές που έχουν συναφθεί πριν την εφαρμογή του Ν.4242/2014, υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της μίσθωσης για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση, υπό ορισμένες νομικές διατυπώσεις και υποχρεώσεις από την πλευρά του ιδιοκτήτη.

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων