ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: Πότε δικαιούμαστε 100% απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ;

0
488

 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ

 

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

Γνωρίζετε ότι…

Ειδικά για το έτος 2019, χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),
β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),
γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),
δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και
ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)

Πέραν της εξαγγελθείσας αυτής μείωσης λοιπόν του ΕΝΦΙΑ, σήμερα θα σας ενημερώσουμε για το πότε ένας φορολογούμενος δικαιούται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, δηλαδή έχει έκπτωση 100%!

Η πλήρης έκπτωση 100% από τον φόρο αυτό λοιπόν που μας απασχολεί όλους, παρέχεται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 , όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα ,ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ ).
γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και
δ) ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Η επιστημονική ομάδα του taxvoice.gr είναι δίπλα σας σε καθημερινή βάση, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, για να σας συμβουλεύει και να σας δίνει λύσεις, σε όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν την τσέπη σας…

Μιας και ως 30/09/19 οφείλουμε να πληρώσουμε την πρώτη από τις πέντε δόσεις του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ, θα επανέλθουμε και με άλλες χρηστικές πληροφορίες πάνω στο θέμα αυτό..

Μεγάλη προσοχή..Τα λάθη κοστίζουν…

Διατάξεις:

  • Άρθρο 7 Ν.4223/2013(κωδικοποιημένος με τις μεταβολές που επήλθαν)
  • Άρθρο 1 Ν.4621/2019

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ