Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

  Οι σημαντικότερες αλλαγές στις βραχυχρόνιες μισθώσεις!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Λάμπρος Μπέλεσης
  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  Με τον νέο νόμο 507382023 αλλάζουν πολλά και στον τρόπο λειτουργίας αλλά και φορολογίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

  Η ισχύς του έχει ξεκινήσει από 1/1/2024, ενώ υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα που χρήζουν διευκρινήσεως και πιστεύουμε ότι θα διευκρινιστούν από την φορολογική διοίκηση άμεσα.

  Ξεκινώντας  ας  δούμε πως ορίζει ο νομοθέτης την έννοια του εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις και επομένως να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το  πότε το εισόδημα είναι  από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων, είναι εισόδημα από μίσθωση και πότε από επιχειρηματική δραστηριότητα.

  1) ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ: Εισόδημα που αποκτάται, από φυσικά πρόσωπα, από τη βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι δύο (2) ακινήτων, είναι εισόδημα από ακίνητη περιουσία και ισχύει μόνο  εφόσον τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα χωρίς την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

  2)ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σε περίπτωση που παρέχονται οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες, το εισόδημα αυτό αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα όπως επίσης και  το εισόδημα που αποκτούν από βραχυχρόνια μίσθωση φυσικά πρόσωπα τα οποία εκμισθώνουν τρία (3) ή περισσότερα ακίνητα και επομένως επιβάλλεται και ΦΠΑ επί αυτού.

   

  Τι  θεωρεί όμως  ακίνητο ο νομοθέτης :

  α) το διαμέρισμα,

  β) την μονοκατοικία,

  γ) οποιαδήποτε άλλη μορφή οικήματος με δομική και λειτουργική αυτοτέλεια,

  δ) τα δωμάτια εντός διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών.

  Ποιοι φόροι προκύπτουν  για την βραχυχρόνια μίσθωση 

  Τέλος  ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

  • Διάστημα Μάρτιος – Οκτώβριος 
  1. Επιβάλλεται, ειδικό τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση υπέρ του δημοσίου

  Σε ποιους ,πως και πότε;

  επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Μάρτιο έως Οκτώβριο, ως εξής:

  α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ως εξής

  αα) 1-2 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

  αβ) 3 αστέρων, τρία (3,00) ευρώ,

  αγ) 4 αστέρων, εφτά (7,00) ευρώ,

  αδ) 5 αστέρων, δέκα (10,00) ευρώ,

  β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα ενάμιση (1,50) ευρώ,

  γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης ενάμιση (1,50) ευρώ.

  Προσοχή =>Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας δέκα (10) ευρώ,

  δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες)δέκα (10) ευρώ.

      2 Διάστημα Νοέμβριος – Φεβρουάριος 

  επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, κατά τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο, ως εξής:

  α) Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα

  αα) 1-2 αστέρων, πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

  αβ) 3 αστέρων, ενάμιση (1,50) ευρώ,

  αγ) 4 αστέρων, τριών (3,00) ευρώ,

  αδ) 5 αστέρων, τεσσάρων (4,00) ευρώ,

  β) σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

  γ) σε ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης πενήντα λεπτών (0,50) ευρώ,

  Αν τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι μονοκατοικίες άνω των ογδόντα (80) τ.μ., επιβάλλεται τέλος ανθεκτικότητας τεσσάρων (4) ευρώ,

  δ) σε αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) της τεσσάρων (4) ευρώ.

  Ποιον επιβαρύνει:

  • Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του διαμερίσματος, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση ειδικού στοιχείου-απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις.

  Πότε υποβάλλονται οι δηλώσεις:

  • Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

  Το ως άνω τέλος δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής από τους ανωτέρω υπόχρεους.

   Προσοχή :

  • Επεκτείνεται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, που είναι 0,5 % επί των εσόδων, υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης.
  • Το τέλος παρεπιδημούντων εισπράττεται μέσω ειδικής πλατφόρμας, από όλους όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ανεξαρτήτως πλήθους ακινήτων.
  • -Καταργείται ο φόρος σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια και αντικαθίσταται από το «τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» το οποίο θα επιβαρύνει επιπλέον και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις με 1,5 ευρώ την ημέρα.

  To τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, δηλαδή και στις περιπτώσεις που ο εκμισθωτής διαθέτει ένα ή δύο ακίνητα.

  Τι πρόστιμα απειλούν την επιχείρηση:

  Για την μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης. Το πρόστιμο ορίζεται, ανά φορολογικό έτος, στο 50% των ακαθαρίστων εσόδων του τελευταίου φορολογικού έτους και κατ’ ελάχιστο € 5.000 και επιβάλλεται στον διαχειριστή, είτε είναι κύριος ή επικαρπωτής ή τρίτος.

  -Μπαίνει όριο 60 ημερών στη διάρκεια της μίσθωσης προκειμένου να λογίζεται ως βραχυχρόνια.

  ΠΡΟΣΟΧΗ :Το  όριο των 60 ημερών δεν αφορά τη διάρκεια των μισθώσεων μέσα στο χρόνο αλλά τη διάρκεια κάθε μίσθωσης ξεχωριστά. Έτσι, θα επιτρέπεται για παράδειγμα η μίσθωση ενός ακινήτου για 100 ή 150 ημέρες μέσα στη χρονιά με την προϋπόθεση ότι κάθε μίσθωση ξεχωριστά δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες.

  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΕΛΕΣΗΣ

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΕΛΟ

  Λάμπρος Μπέλεσης

  Πρόεδρος ACIS BUSINESS CONSULTANTS GROUP | Πρόεδρος ΠΑ.Ε.Λ.Ο.

  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ