ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021- Αγρότες (Φορολογικό Έτος 2020) : Επισημάνσεις!

0
2385

 

 

Εύα Λιλιοπούλου
Λογίστρια Φοροτεχνικός

 

Αγρότες (Φορολογικό Έτος 2020) : Επισημάνσεις

 

Ενόψει των Φορολογικών Δηλώσεων των Αγροτών, επισημαίνω ορισμένα από τα σημεία που πρέπει να προσέξουμε :

 

Α. Βάσεις δεδομένων, που δίνουν σημαντικές πληροφορίες για τον αγρότη

 • Βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη – Φορολογικές Μειώσεις.

Εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/mhtrooagrotonmenu

Απαραίτητη γιατί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16 ( λόγω οικογενειακής κατάστασης ) για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες ( παρ. 3 του άρθρου 29 του N.4172/2013 )

 • Βεβαίωση για ποσά των αγροτικών επιδοτήσεων

Οι δικαιούχοι αγροτικών ενισχύσεων μπορούν  να εκτυπώσουν ηλεκτρονικά τις ετήσιες βεβαιώσεις από  https://tax-attestation.opekepe.gr/attestations

Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2020 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις (κωδ.070) στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα.

 

Στις Δηλώσεις θα συμπεριλάβουμε τις επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2020. Από το έτος 2021 και μετά, η  φορολόγηση των επιδοτήσεων θα γίνεται με βάση τον χρόνο είσπραξης.

 • Ασφαλιστικές εισφορές Ο.Γ.Α του αγρότη.

Οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

Από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ.) εκδίδονται ετησίως και αναρτώνται διαδικτυακά βεβαιώσεις καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών για φορολογική χρήση που αφορούν το προηγούμενο φορολογικό έτος.(ΠΟΛ 1219/2018).

Μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις ετήσιες βεβαιώσεις από https://www.efka.gov.gr/el/ekkatharise-eisphoron-me-misthoton-asphalismenon

 • Δήλωση ΟΣΔΕ – Εισφορές ΕΛΓΑ – Μισθωτήρια

Στην  «Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής», αναγράφεται  το ποσό των ασφάλιστρων της αγροτικής παράγωγης(εισφορές ΕΛΓΑ). Η δαπάνη των ασφαλίστρων καθώς και η δαπάνη της εταιρείας που συνέταξε την δήλωση αποτελούν έξοδα για τον αγρότη.

Μπορείτε να εκτυπώσετε ηλεκτρονικά τις Δηλώσεις ΟΣΔΕ, από https://www.opekepe.gr/el/opekepe-organisation-gr/opekepe-e-services-gr/efarmoges-ypostiriksis-synallagon-me-ton-politi/eniaia-aitisi-enisxysis-2020

Επίσης από την «Δήλωση ΟΣΔΕ», μπορούμε να ελέγξουμε τα μισθωτήρια                             ( ενοικιάσεις χωραφιών).

Μην ξεχνάμε :

 • Οι Δαπάνες ενοικίων, εκπίπτουν εφόσον η εξόφλησή τους έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
 • Τυχόν προκαταβολές ενοικίων που αφορούν το φορολογικό έτος 2020 οι οποίες είχαν καταβληθεί μέχρι τις 12-12-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4646/2019), αναγνωρίζονται προς έκπτωση ανεξαρτήτως του τρόπου εξόφλησής τους.
 • Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός ενός φορολογικού έτους αλλά δεν έχουν εξοφληθεί στο έτος αυτό, κρίνονται οριστικά, ως προς την εκπεσιμότητά τους, στο φορολογικό έτος που θα λάβει χώρα η εξόφληση αυτών. Στην περίπτωση που στο έτος εξόφλησης των δαπανών διαπιστωθεί ότι οι δαπάνες αυτές εξοφλήθηκαν χωρίς να γίνει χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή διαμεσολάβηση παρόχου υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. με μετρητά), η επιχείρηση υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση του φορολογικού έτους που αφορά η δαπάνη, προσθέτοντας τα ποσά αυτών των δαπανών ως θετική λογιστική διαφορά. (Ε.2109/2021,Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου)
 • «Συγκεντρωτικές Καταστάσεις» ( Μ.Υ.Φ )

Έλεγχος για διαπίστωση και διόρθωση  τυχόν αποκλίσεων.

Β. Νέο Έντυπο Ε3 ( Α.1112/2021)- Νέοι κωδικοί που αφορούν τον αγρότη.

Στον κωδικό 009 γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανονικό καθεστώς Φ. Π. Α., σε ειδικό καθεστώς και σε αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (μη υπαγόμενοι ούτε στο κανονικό ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.).

 • Πίνακας Γ΄2: Προστέθηκε ο Κωδικός 081 «ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19”

Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 146 του ν.4764/2020-Α’256). Τα ποσά των ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση των κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος («Έκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19») και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.

 • Πίνακας Ζ3: Προστέθηκε ο Κωδικός 999 «Σύνολο εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής»

Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προ συμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Γ. Δαπάνες των αγροτών, που δεν πρέπει να ξεχάσουμε

 • Εργόσημα

Εκπίπτουν ακόμα και αν αγοράστηκαν στις 31/12/2020 (ΔΕΔ Α 1340/2020)

 • Ασφαλιστήρια

Ασφαλιστήρια αγροτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

 • Τραπεζικά Έξοδα

Παραστατικά της Τράπεζας για τους τόκους και τα έξοδα  του έτους  2020, των δανείων που έχει λάβει ο αγρότης στο 2020  ή και σε προηγούμενα χρόνια.

 • Επισφαλείς απαιτήσεις

Οι αγρότες μπορούν να καταχωρήσουν στα Έξοδά τους , ποσά προβλέψεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 26 του Ν. 4172/2013.

 • Αποσβέσεις – Νέοι Συντελεστές

Οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές ( οι ίδιοι ίσχυαν και στις προηγούμενες χρήσεις ) , που αφορούν αγροτικές επιχειρήσεις είναι :

Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους 4%
Ζωικό κεφαλαίο και φυτικό  κεφαλαίο πολυετούς καλλιέργειας (ΠΟΛ.1116/10.6.2015) 10%
Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 12%
Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό 20%
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10%
Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 16%

 

Επισημάνσεις :

 • Νέοι συντελεστές (Ενδεικτικά):
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%
Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%

 

 • Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.
 • Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

Δ. «Εισφορά Αλληλεγγύης» και «Τέλος επιτηδεύματος»

 • Εισφορά Αλληλεγγύης

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα εισοδήματα, με εξαίρεση τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

 • Τέλος επιτηδεύματος

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Σε συνέχεια των οδηγιών που παρασχέθηκαν με την ανωτέρω εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι για το φορολογικό έτος 2020, η εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος εφαρμόζεται επιπλέον και για τους αγρότες κανονικού καθεστώτος – παραγωγούς, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 47.81.10.01 «Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές» και 47.89.10.01 «Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές», δεδομένου ότι οι κωδικοί αυτοί προστέθηκαν στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την Α.1260/2020 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. η οποία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 2-12-2020.

 

Στους αγρότες ειδικού καθεστώτος δεν επιβάλλεται «Τέλος επιτηδεύματος» γιατί δεν θεωρούνται επιτηδευματίες.

 

Ε. Τεκμήρια και μεταφορά Ζημιάς

 • Τεκμήρια – όταν το εισόδημα δεν επαρκεί

Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος προστίθεται στο φορολογητέο εισόδημα, προσδιορίζεται από τη Φορολογική Διοίκηση κατά το ίδιο φορολογικό έτος και φορολογείται.( Ν. 4172/2013 – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ)

Επισήμανση :

Ειδική ρύθμιση για το φορολογικό έτος 2020 ως προς τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας – Προσθήκη παρ. 70 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013.

 • Φορολογική Ζημιά προς μεταφορά

Αν για ένα φορολογούμενο προέκυψε ζημία που προέρχεται από ατομική επιχείρηση και ο φορολογούμενος αυτός φορολογείται με βάση τις δαπάνες των άρθρων 31 (Αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες) και 32 (Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), τότε η ζημιά δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα έτη.

Αντίθετα, αν ο φορολογούμενος καλύψει το τεκμαρτό του εισόδημα με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών, οπότε και δεν θα φορολογηθεί με βάση τις δαπάνες, μπορεί να μεταφέρει τη ζημιά του στο επόμενο έτος. (παρ. 3 του άρθρου 34 του N.4172/2013)

 

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων