ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών για το τέλος αλιευτικών σκαφών.

0
1938

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR

 

Γνωρίζετε ότι…

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.1201/31-08-2020, επιβάλλεται Τέλος εκμετάλλευσης αλιευτικών πλοίων, μια φορά ανά έτος, μέχρι και την 31/03 κάθε έτους.
Η αλλαγή αυτή έγινε για το λόγο ότι οι αλιείς δεν φορολογούνται και πληρώνουν με τα νέα δεδομένα αυτό το τέλος κατ’ αποκοπήν κάθε χρόνο.
Το τέλος αυτό προσδιορίζεται με βάση το ολικό μήκος κάθε σκάφους.
Μέχρι και την 31/03/2021, λοιπόν οφείλετε να αποστείλετε ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ τα εξής:
1) Το επισυναπτόμενο έντυπο Α.(ΤΕΛΟΣ ΑΛΙΕΩΝ (1))
2) Άδεια σκάφους

3) Αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας σκάφους ή πιστοποιητικό κυριότητας αυτού, ενημερωμένο από πιστοποιητικό καταμέτρησης του πλοίου.

Παρατηρήσεις:
α)Στην περίπτωση νέας καταμέτρησης του μήκους του πλοίου, απαιτείται και πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή άδεια εκτέλεσης πλοίων της αρμόδιας λιμενικής αρχής.
β) Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στο mail εις διπλούν.

γ) Σε περίπτωση αργίας του σκάφους, σαν δικαιολογητικό απαιτείται και πιστοποιητικό από το νηολόγιο του σκάφους, ούτως ώστε να μειωθεί το ετήσιο τέλος αναλογικά.

 

 

 

 

Αναστάσιος Δουκέρης

Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων