Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου, 2023

  ΑΓΡΟΤΙΚΑ/ Ακατάσχετο αγροτικών επιδοτήσεων!

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Αναστάσιος Δουκέρης
  Αναστάσιος Δουκέρης
  Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' Τάξης | Σύμβουλος επιχειρήσεων & ιδιωτών | Αρθρογράφος/Υπεύθυνος σύνταξης taxvoice.gr | Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογιστών - Οικονομολόγων

   

  Γράφει ο Δουκέρης Αναστάσιος

   

  Οι αγροτικές επιδοτήσεις είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 7500 ευρώ ετησίως.

   

  Η προστασία αυτή αφορά τις κάτωθι πληρωμές:

   

  α) Βασική ενίσχυση

  β) Πράσινη ενίσχυση

  γ) Ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας

  δ) Ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές

  ε) Συνδεδεμένες ενισχύσεις

  ζ) Ειδική ενίσχυση βάμβακος του κανονισμού 1307/2016

  Οι παραπάνω πληρωμές :

  • δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων,
  • δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

  Οι διατάξεις αυτές είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.»

  Η έναρξη ισχύος των ανωτέρω είναι η 10.12.2018.

   

  Σχετικές διατάξεις:

   

  1)Άρθρο 32 Ν. 4314/2014

  2) Άρθρο 12 Ν.4587/2018

  3) Ε.2007/2019

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Γράψτε ένα σχόλιο

  εισάγετε το σχόλιό σας!
  Ει΄σαγετε το ονομά σας εδώ

  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ