Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023
  - Advertisement -spot_img
  ~ Διαφήμιση ~

  ΕΤΙΚΕΤΑ

  ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Ελάχιστη διάρκεια αστικών μισθώσεων και tips που πρέπει να γνωρίζουμε!

    Γνωρίζετε ότι..   Η μίσθωση ακινήτου για κατοικία ισχύει τουλάχιστον για τρία (3) έτη, κι αν ακόμη έχει συμφωνηθεί για πιο σύντομο χρονικό διάστημα ή...

  Μπορεί ο ιδιοκτήτης ακινήτου να επικαλεστεί ιδιοκατοίκηση ή ανοικοδόμηση και να καταγγείλει τη σύμβαση με τον μισθωτή;

    Γνωρίζετε ότι...   Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014, δεν υφίσταται από την πλευρά του ιδιοκτήτη κανένα δικαίωμα για καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης για ιδιόχρηση, ιδιοκατοίκηση...

  ΝΕΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ

  ~ Διαφήμιση ~
  - Advertisement -spot_img