ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος! Μήπως ξεχαστήκατε;

Επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ειδικού καθεστώτος! Μήπως ξεχαστήκατε; 450 338 taxvoice.gr

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς; Επίμαχες διατάξεις!

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς; Επίμαχες διατάξεις! 450 338 taxvoice.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων;

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ : Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίων; 150 150 taxvoice.gr

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων;

ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ: Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων; 650 390 taxvoice.gr

Τί στοιχείο εκδίδουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος για για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ;

Τί στοιχείο εκδίδουν οι αγρότες ειδικού καθεστώτος για για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ; 1200 669 taxvoice.gr