myDATA: Βασικό υλικό και video, απλά και κατανοητά!

myDATA: Βασικό υλικό και video, απλά και κατανοητά!

myDATA: Βασικό υλικό και video, απλά και κατανοητά! 900 470 taxvoice.gr

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ  MYDATA

(my Digital Accounting and Tax Application)

 

Τούς επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ θα είναι η λειτουργία της εφαρμογής του mydata που θα ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται μερικά και τμηματικά  από τον Σεπτέμβριο του 2021, η δε πλήρης εφαρμογή του θα ξεκινήσει από 01/01/2022 όπως θα αναφέρουμε παρακάτω αναλυτικά !

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε όλοι, είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε κλαδικά την κοινή γνώμη ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή αυξάνει το κόστος μας και τις ευθύνες μας και ότι δεν γίνεται με ένα κλικ όλη η δουλειά, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενημερώσουμε τούς πελάτες μας για την επιπλέον εργασία που θα έχουμε , ενώ θα πρέπει να τους τονίσουμε την ανάγκη να έχουν δική τους εφαρμογή τιμολόγησης.

Πριν προχωρήσουμε θα αναφέρουμε συνοπτικά κάποια στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και από την μελέτη των έως τώρα δεδομένων, αλλά και τις διαδικτυακές εκδηλώσεις με την ΑΑΔΕ, τα οποία είναι:

 • Καταργούνται οι συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών(στο σημείο αυτό τονίζουμε ότι  θα πρέπει να βγει απόφαση τι θα γίνει το 2020) 
 • Εξασφαλίζονται γρήγορες επιστροφές φόρων και ΦΠΑ
 • Για το 2021 θα διαβιβασθούν μόνο τα έσοδα 
 • Η ένταξη των επιχειρήσεων για φέτος θα γίνει σταδιακά 
 • Για το 2021 δεν θα υπάρχουν πρόστιμα 
 • Σε λίγο καιρό θα αναρτηθεί η απόφαση καταγραφής των προστίμων  που θα ισχύουν από την επόμενη χρονιά 
 • Για την ειδική φόρμα καταχώρησης στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση που εκδίδει 50 χειρόγραφα τιμολόγια τον χρόνο ή έχει έσοδα μέχρι 50000 ευρώ και που στην περίπτωση που μέσα στην διαχειριστική περίοδο η επιχείρηση ξεπεράσει μια από τις προϋποθέσεις συνεχίζει κανονικά εκεί και η αλλαγή γίνεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο 
 • Οι τραπεζικές συναλλαγές δεν διαβιβάζονται στο mydata 
 • Ανά κλάδο επιχειρήσεων δημιουργούνται θεματικές ενότητες και επομένως και εγχειρίδια με οδηγίες αναρτημένα στην ΑΑΔΕ
 • Προσοχή :Οι ΦΗΜ διαβιβάζουν μόνο σύνοψη εσόδων και όχι χαρακτηρισμούς και επομένως υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας και χαρακτηρισμού  από τον λογιστή της επιχείρησης έως τις 20 του επόμενου μήνα. 
 • Γιατροί και φροντιστήρια : Απαλλάσσονται από ΦΗΜ όμως πρέπει να στείλουν υποχρεωτικά μετά την έκδοση των αποδείξεων τους μια-μια ξεχωριστά τις αποδείξεις τους και στην συνέχεια να γίνεται χαρακτηρισμός εντός μηνός(έως τις 20 του επόμενου) από τους λογιστές .Επομένως κατά την άποψη μας χρειάζονται σίγουρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών. Εδώ να τονίσουμε, πως όσοι εμπίπτουν στην ειδική φόρμα καταχώρισης, μπορούν να διαβιβάζουν έως τις 20 του επόμενου μήνα τις ΑΠΥ, ενώ όσοι χρησιμοποιούν ERP ή τιμολογιέρα, έχουν περιθώριο 5 ημερών.
 • Τέλος θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη επιδότησης του κλάδου μας τόσο για την προμήθεια εξοπλισμού , όσο και για την εκπαίδευση του.

Στις παρακάτω γραμμές θα εξηγήσουμε τα βασικά του σημεία και τις βασικές έννοιες που θα πρέπει να γνωρίζουμε.

Ένα σημείο που θα πρέπει να σταθούμε είναι ότι αποτελεί μια Ελληνική Πρωτοβουλία και ότι δεν έχει εφαρμοσθεί ίδιο σύστημα σε καμία άλλη χώρα παρά μόνο παραπλήσια στην Ιταλία και στην Ουγγαρία και επομένως ίσως υπάρχουν στην πορεία και αφού λειτουργήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, σημεία που πιθανόν να χρειασθούν βελτιώσεις.

Ποιες Επιχειρήσεις Αφορά το Νέο Μέτρο:

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων δεν αφορά τους ιδιώτες, αλλά µόνο όσους έχουν εµπορικό-επαγγελματικό  ΑΦΜ όπως πχ:

* ελεύθερους επαγγελματίες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κ.ά.)

* Ατομικές επιχειρήσεις

*  είτε νομικά πρόσωπα (ΙΚΕ – Α.Ε. – ΕΠΕ κοκ) ακόμα και αν εξαιρούνται από τον ΦΠΑ.

Οι παραπάνω  πρέπει να ενημερώνουν την πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων, κυρίως µέσω των προγραµµάτων τιμολόγησης και των ταμειακών τους μηχανών, για τις πωλήσεις τους συγκεντρωτικά από την 1/10/20 και στις περισσότερες περιπτώσεις  ακόµη και online από την 1/1/21.

Οι λογιστές, µέσα από τις λογιστικές εφαρμογές τους, θα αναλάβουν να καθορίζουν τον χαρακτηρισµό των παραστατικών που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από τη πλευρά των εξόδων, σε δαπάνες και αγορές, εκπιπτόμενο ΦΠΑ ή µη, καθώς και των εγγραφών τακτοποίησης-μισθοδοσίας.

Η πλατφόρμα myDATA θα παρέχει και τη δυνατότητα για χειρόγραφη καταχώρηση των πωλήσεων στις επιχειρήσεις (νοµικά πρόσωπα) που εκδίδουν έως 50 παραστατικά το έτος και για τους ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιχειρήσεις µε βιβλία β’ κατηγορίας (απλογραφικά) και τζίρο έως 50.000 ανά έτος.

Οι ημερομηνίες υποχρεωτικής διαβίβασης έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
 • Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 • Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδόσει ή θα εκδόσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Οι ημερομηνίες διασύνδεσης ταμειακών μηχανών έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) είναι υποχρεωμένες:

 • να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους
 • να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
 • να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς δηλώνοντας την αλλαγή στο μητρώο της Εφορίας

Οι  προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους:

 • όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Για να προσπαθήσουμε να δούμε μαζί ορισμένα δεδομένα για το MYDΑTA ΩΣΤΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΕΝΑ ΕΥΚΟΛΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΟΔΗΓΟ ώστε να ξεκινήσουμε να μιλάμε την γλώσσα του, θα πούμε τα εξής:

Αρχικά τί είναι η Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα MYDATA της ΑΑΔΕ:

“Ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε.” θεωρείται  η διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.

“Ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της Α.Α.Δ.Ε.” ή “Πλατφόρμα myDATA”, θεωρείται  η ψηφιακή πλατφόρμα υποδοχής των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε., η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε και περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν την υποχρέωση να τηρούν Λογιστικά Αρχεία, σύμφωνα με τα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και στην οποία απεικονίζεται το λογιστικό αλλά και το φορολογικό αποτέλεσμα.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να διευκρινίσουμε είναι το πόσα και ποια είναι  τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας MY DATA ΤΗΣ ΑΑΔΕ.

 Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι δύο :

 • Το βιβλίο αναλυτικών εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο) Σε αυτό καταχωρείται η Σύνοψη των παραστατικών Εσόδων /Εξόδων γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.
 • Το βιβλίο συνοπτικής απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) στο οποίο εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα σε μηνιαία και ετήσια βάση.

Τα δεδομένα που διαβιβάζουμε στα ηλεκτρονικά βιβλία είναι τα παρακάτω:

 • Διαβιβάζουμε και καταχωρούμε την σύνοψη παραστατικών εσόδων – εξόδων
 • Χαρακτηρίζουμε τα καταχωρημένα παραστατικά
 • Καταχωρούμε τις λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης προσδιορισμού λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος
 • Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν τυποποιηθεί έτσι ώστε να γίνει η επεξεργασία τους από την ΑΑΔΕ

Ας δούμε τώρα τι σημαίνει σύνοψη παραστατικών:

Σύνοψη παραστατικού θεωρούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την ανάλυση τους (διάκριση σε αγαθά και υπηρεσίες )σύμφωνα με την Α.1138/2020) .

Άλλη μία έννοια που θα πρέπει να διευκρινισθεί είναι τι ακριβώς σημαίνει  η υποχρέωση λογιστικοποίησης των δεδομένων της κάθε επιχείρησης για την εκπλήρωση των φορολογικών της υποχρεώσεων και που ουσιαστικά συνδέεται με το αριθμό ΜΑΡΚ που είναι  ο μοναδικός αριθμός καταχώρησης που δίνει η ΑΑΔΕ για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα της.

Στην συνέχεια  προσπαθούμε θέτοντας κάποια ερωτήματα να ξεκαθαρίσουμε κάποια σημεία για   ΤΑ MYDATA.

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ;

Πάροχος θεωρείται η οντότητα που μετά από εντολή άλλης οντότητας που είναι υπόχρεη ,διαβιβάζει με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της οντότητας.

Τ Ι ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ERP);

Πρόγραμμα διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό ERP) είναι  οι ηλεκτρονικές εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν  α) τις ανάγκες εμπορικής διαχείρισης για την έκδοση λογιστικών στοιχείων  β) της λογιστικής διαχείρισης για την λογιστικοποίηση των δεδομένων.

ΠΟΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ;

Α) Οι ιερές μονές του Αγίου Όρους

Β) Το δημόσιο ,οι περιφέρειες, οι νομαρχίες, οι δήμοι, οι Κοινότητες, και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου για τις πράξεις και δραστηριότητες, που πραγματοποιούν ως δημόσια εξουσία με την προϋπόθεση όμως ότι δεν εντάσσονται στο ΦΠΑ.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ;

Α ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ:

 • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχουν άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ)
 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικού ,λογιστικού), που χρησιμοποιούν οι οντότητες ,εφόσον αυτά διασυνδεόνται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, την ειδική φόρμα καταχώρισης, την οποία μπορούν να την χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Α1138/2020(δηλ. έως 50000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσους τηρούν απλογραφικό σύστημα, είτε εκδίδουν έως 50 τιμολόγια το χρόνο.

     Β ΛΙΑΝΙΚΗΣ:

 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού (εμπορικού ,λογιστικού), που χρησιμοποιούν οι οντότητες ,εφόσον αυτά διασυνδεόνται με την ΑΑΔΕ μέσω σχετικής διεπαφής
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων που λειτουργεί η ΑΑΔΕ, την ειδική φόρμα καταχώρισης, την οποία μπορούν να την χρησιμοποιούν οι οντότητες που έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην απόφαση Α1138/2020(δηλ. έως 50000 ευρώ ακαθάριστα έσοδα για όσους τηρούν απλογραφικό σύστημα ,είτε εκδίδουν έως 50 τιμολόγια το χρόνο.
 • Μέσω των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) για τις λιανικές συναλλαγές
 • Μέσω Πιστοποιημένων Παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που έχει άδεια καταλληλότητας (ΥΠΑΗΕΣ)

 

ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΩΝ;

 • Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται με την χρήση ΦΗΜ : α) είτε αναλυτικά . ανά στοιχείο λιανικής μέσω απευθείας διασύνδεσης των ΦΗΜ με την ΑΑΔΕ β) είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω των λογισμικών προγραμμάτων ERP, είτε μέσω της ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για τις συναλλαγές που δεν έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ΦΗΜ, με εξαίρεση τα καύσιμα.
 • Για τα στοιχεία λιανικής που εκδίδονται μηχανογραφικά η χειρόγραφα χωρίς την υποχρεώση χρήσης ΦΗΜ τα δεδομένα διαβιβάζονται αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής πώλησης .
 • Αναλυτικά ανά στοιχείο λιανικής μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην Πλατφόρμα mydata.

ΑΥΤΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ KAI  MYDATA

Οποίος εκδίδει παραστατικό αυτοτιμολόγησης( λήπτης αγαθών-υπηρεσιών), διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηριρισμό εξόδων ως εξής :

 • Μέσω παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Μέσω προγραμμάτων ERP
 • Μέσω ειδικής φόρμας καταχώρησης στους προβλεπόμενους χρόνους από την Α1138/2020

Όποιος λαμβάνει το παραστατικό( πωλητής αγαθών-υπηρεσιών):

 • Μέσω προγραμμάτων λογισμικού ERP
 • Μέσω ειδικής πλατφόρμας καταχώρησης στους προβλεπόμενους χρόνους της Α1138/2020

 ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ (Α.1138/2020)

1)Συνόψεις Παραστατικών Εσόδων Τιμολόγησης & Εξόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Ανεξαρτήτως υποχρέωσης ή μη υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και τηρούμενου λογιστικού συστήματος (απλογραφικό-διπλογραφικό), διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

 • Σε πραγματικό χρόνο για τις Επιχειρήσεις που διαβιβάζουν μέσω Πιστοποιημένου Παρόχου από 20/07/2020 και Λογισμικών Προγραμμάτων ERP από 01/01/2021 και μετά.

2) Συνόψεις Παραστατικών Εξόδων Τιμολόγησης & Εσόδων Αυτοτιμολόγησης – Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Τα δεδομένα που σχετίζονται με τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών (ημεδαπή οντότητα) διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. έως την υποβολή της οικείας δήλωσης ΦΠΑ, ως ακολούθως :

 • σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και
 • σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης.

Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).

3) Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων

 • Οι παραπάνω εγγραφές διαβιβάζονται έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με εξαίρεση τις εγγραφές μισθοδοσίας οι οποίες διαβιβάζονται μέχρι την υποβολή της δήλωσης  του σχετικού παρακρατούμενου φόρου.

4) Λιανικές πωλήσεις

 • Άρθρο 5 Α.1138, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΟΤΕ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΤΟΥΣ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ;

Ο χαρακτηρισμός των εξόδων διαβιβάζεται υποχρεωτικά από λογιστή -φοροτεχνικό κάτοχο αδείας από το ΟΕΕ,  σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 38 στην παράγραφο 2 του νόμου 2873/2000 για τα παρακάτω:

 • Για συναλλαγές που αφορούν έξοδα
 • Για δεδομένα που αφορούν εγγραφές μισθοδοσίας
 • Για δεδομένα που αφορούν εγγραφές αποσβέσεων και για τις λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων-εξόδων

 

Αφού αναφερθήκαμε στα παραπάνω, καλό θα είναι τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για τα παραστατικά και την τυποποίηση τους.

H ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει τυποποίηση συγκεκριμένων παραστατικών με τα οποία διαβιβάζουμε αυτοματοποιημένα ανά εγκατάσταση που έχουμε δηλώσει, την σύνοψη των παραστατικών που εκδόθηκαν (στοιχεία επιτηδευματιών-αξίες –φόρους –χαρτόσημα –τέλη ) ,χωρίς την ανάλυση αν αφορούν αγαπά ή υπηρεσίες .Ομοίως γίνεται και με την σύνοψη των λογιστικών εγγραφών.

 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ;

Οι κατηγορίες τυποποιημένων παραστατικών της ΑΑΔΕ είναι τρείς:

 • Α1-Α2
 • Β1-Β2

Αν θέλουμε να τις αναλύσουμε περισσότερο τότε έχουμε :

Α1=Αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη-ημεδαπής/αλλοδαπής

Α2=Μη αντικριζόμενα παραστατικά εκδότη-ημεδαπής/αλλοδαπής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ = Περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως εκδότης στην  ημεδαπή και αλλοδαπή

Β1=Μη αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη-ημεδαπής /αλλοδαπής

Β2=Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη-ημεδαπής/αλλοδαπής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ= Δεδομένα των συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως λήπτης στην αλλοδαπή και ημεδαπή

Γ= Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ = Δεδομένα εγγραφών οντότητας για την τακτοποίηση εσόδων εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

Οι 3 κατηγορίες Παραστατικών αναλύονται σε 17 Είδη παραστατικών και 52 Τύπους παραστατικών.

Α1 (Τιμολόγιο Πώλησης ,τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών , Τίτλος Κτήσης , Πιστωτικό Τιμολόγιο κλπ.. (Α 1138/2020)

Α2 (Α 1138/2020)

Β1 (Α 1138/2020)

Β2 (Α 1138/2020)

Γ  (Α1138/2020)

Σίγουρα βέβαια θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αντικριζόμενα παραστατικά  είναι τα παραστατικά τα οποία περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για τις συναλλαγές στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και σε αυτά περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το δημόσιο.

Τα δε μη αντικριζόμενα παραστατικά είναι  αυτά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του εκδότη.

 

Ε/Λ/Α/ΜΑ Κωδικός Περιγραφή
Εκδότης Αντικριζόμενα 1 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης
1.2 Τιμολόγιο Πώλησης / Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις
1.3 Τιμολόγιο Πώλησης / Παραδόσεις Τρίτων Χωρών
1.4 Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων
1.5 Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων-Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων
1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό
2 2.1 Τιμολόγιο Παροχής
2.2 Τιμολόγιο Παροχής / Ενδοκοινοτική Παροχή Υπηρεσιών
2.3 Τιμολόγιο Παροχής / Παροχή Υπηρεσιών σε λήπτη Τρίτης Χώρας
2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό
3 3.1 Τίτλος Κτήσης (μη υπόχρεος Εκδότης)
3.2 Τίτλος Κτήσης (άρνηση έκδοσης από υπόχρεο Εκδότη)
5 5.1 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Συσχετιζόμενο
5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο / Μη Συσχετιζόμενο
6 6.1 Στοιχείο Αυτοπαράδοσης
6.2 Στοιχείο Ιδιοχρησιμοποίησης
7 7.1 Συμβόλαιο – Έσοδο
8 8.1 Ενοίκια – Έσοδο
8.2 Ειδικό Στοιχείο – Απόδειξης Είσπραξης Φόρου Διαμονής
Μη Αντικριζόμενα 11 11.1 ΑΛΠ
11.2 ΑΠΥ
11.3 Απλοποιημένο Τιμολόγιο
11.4 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής
11.5 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης για Λογαριασμό Τρίτων
Λήπτης 13 13.1 Έξοδα – Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής
13.3 Κοινόχρηστα
13.4 Συνδρομές
13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
13.31 Πιστωτικό Στοιχείο Λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής
Αντικριζόμενα 14 14.1 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις
14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών
14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών
14.4 Τιμολόγιο / Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών
14.5 ΕΦΚΑ και λοιποί Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό)
14.31 Πιστωτικό ημεδαπής / αλλοδαπής
15 15.1 Συμβόλαιο – Έξοδο
16 16.1 Ενοίκιο Έξοδο
Εγγραφές  Οντότητας 17 17.1 Μισθοδοσία
17.2 Αποσβέσεις
17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση
17.4 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση
17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση
17.6 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση

 

 

ΤΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΙ Ο ΕΚΔΟΤΗΣ ΚΑΙ ΤΙ Ο ΛΗΠΤΗΣ;

Ο εκδότης παραστατικών διαβιβάζει τη σύνοψη και τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών όλων των παραστατικών αντικριζόμενων και μη που εκδίδει (Χονδρική , Λιανική,εμπορία,παροχή ) στην αλλοδαπή και στην ημεδαπή.

Ο λήπτης διαβάζει τον χαρακτηρισμό των συναλλαγών για τα αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής(Α1) καθώς και την σύνοψη και τον χαρακτηρισμό συναλλαγών των αντικριζόμενων ή μη παραστατικών ημεδαπής ,αλλοδαπής που λαμβάνει (Β1,Β2)

Τέλος όλες οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων για την διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ;

Α. ΕΣΟΔΑ

 • Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)
 • Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+)/(-)
 • Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)
 • Έσοδα από Πώληση Παγίων (+)/(-)
 • Λοιπά Έσοδα Κέρδη (+)/(-)
 • Αυτοπαράδοση/Ιδιοχρησιμοποίηση (+)/(-)
 • Έσοδα για λογαριασμό Τρίτων (+)/(-)
 • Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • Έσοδα Επόμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • Λοιπές εγγραφές Τακτοποίησης (+)/(-)
 • Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων

Β.ΕΞΟΔΑ

 • 2.1  Αγορές Εμπορευμάτων  (+) /(-)
 • 2.2  Αγορές Α-Β Υλών (+) /(-)
 • 2.3 Λήψη Υπηρεσιών (+)/(-)
 • 2.4 Γενικά έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης φπα (+)/(-)
 • 2.5 Γενικά έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης φπα(+)/(-)
 • 2.6 Αμοιβές και παροχές προσωπικού (+)/(-)
 • 2.7 Αγορές Παγίων (+)/(-)
 • 2.8 Αποσβέσεις Παγίων (+)/(-)
 • 2.9 Έξοδα για λογαριασμό τρίτων (+)/(-)
 • 2.10 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (+)/(-)
 • 2.11 Έξοδα Επόμενων Χρήσεων (+)/(-)
 • 2.12 Λοιπές εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+)/(-)
 • 2.13 Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (+)(προηγ. περίοδος)
 • 2.14 Αποθέματα Λήξης Περιόδου (+)(τρέχουσα περίοδος )
 • 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά στοιχεία εξόδων (+)/(-)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΑΝ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΩΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ MYDATA;

Η διαβίβαση γίνεται σε ευρώ με την ημερομηνία ισοτιμίας ,την ημέρα έκδοσης του παραστατικού.

ΑΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ;

Για την παραπάνω περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση διαβίβασης ,τόσο για το λανθασμένο παραστατικό, όσο και για το ακυρωτικό στοιχείο.

Επίσης αν εκδοθεί παραστατικό και δεν χρησιμοποιηθεί (άκυρη συναλλαγή) και πάλι δεν γίνεται διαβίβαση.

 

 

ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ TAXVOICE.GR
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MYDATA ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

 

A)ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

 

1)Ποιες είναι και τι περιλαμβάνουν οι Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών;

Η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών (παράρτημα Α.1138/2020), μέσω των οποίων διαβιβάζεται αυτοματοποιημένα ανά δηλούμενη εγκατάσταση η «Σύνοψη» των εκδοθέντων παραστατικών (στοιχεία αντισυμβαλλόμενων – αξίες – φόροι – χαρτόσημα – τέλη), χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), καθώς και η «Σύνοψη» λογιστικών εγγραφών (όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών εκάστου φορολογικού έτους).

2)Ποιες είναι οι κατηγορίες των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών;

Α Οι κατηγορίες των Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι τρεις (3) οι Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ. 1. Οι κατηγορίες Α1 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Α2 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Εκδότης, στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 2. Οι κατηγορίες Β1 (Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) και Β2 (Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής) περιέχουν δεδομένα παραστατικών συναλλαγών που διενεργεί η οντότητα ως Λήπτης στην ημεδαπή και αλλοδαπή. 3. Η κατηγορία Γ (Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων) περιέχει δεδομένα εγγραφών οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων – εξόδων και τον τελικό  προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος. Οι τρεις (3) Κατηγορίες Παραστατικών Α, Β, Γ, αναλύονται, σε δεκαεπτά (17) Είδη Παραστατικών και σε πενήντα δύο (52) Τύπους Παραστατικών.

3)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α1 ;

Η Κατηγορία Α1 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), π.χ. Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τίτλος Κτήσης, Πιστωτικό Τιμολόγιο κ.α. όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

4)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Α2;

Α Η Κατηγορία Α2 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής (λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ

5)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β1;

Α Η Κατηγορία Β1 περιέχει τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής (π.χ. αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

6)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Β2;

Α Η Κατηγορία Β2 περιέχει τα Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής και συγκεκριμένα τις παρακάτω περιπτώσεις: α) αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, β) εξαιρούμενες Οντότητες ημεδαπής π.χ. ΕΦΚΑ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και συνδρομητικής τηλεόρασης, Εταιρίες εκμεταλλευτών διοδίων, Πιστωτικά Ιδρύματα, η Τράπεζα της Ελλάδος και γ) παραστατικά της κατηγορίας Α1 με αποστολέα το Λήπτη λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής (στην περίπτωση που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην οριζόμενη προθεσμία) όπως περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκε στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

7)Ποια παραστατικά περιλαμβάνονται στην Κατηγορία Γ;

Α Η Κατηγορία Γ περιέχει τις Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων διακριτά, για μισθοδοσία (μηνιαία), και αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά για αποσβέσεις και λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α.) έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα της Α.1138/2020, στην Αναλυτική Περιγραφή Λειτουργίας και στην Επιχειρησιακή Ανάλυση Παραστατικών που αναρτήθηκαν στο site https://www.aade.gr/mydata της ΑΑΔΕ.

8)Τι είναι οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ και με ποια περιοδικότητα διαβιβάζονται στη πλατφόρμα;

Οι «Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων» της Κατηγορίας Γ των Τυποποιήσεων Δεδομένων Παραστατικών ΑΑΔΕ είναι οι εγγραφές που διενεργεί η οντότητα στο λογιστικό της σύστημα.

Αυτές λαμβάνουν δεδομένα που διαβιβάζονται και σχετίζονται με εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της Ψηφιακής Πλατφόρμας myDATA.

Συγκεκριμένα διαβιβάζονται διακριτά οι παρακάτω εγγραφές:

 1. Οι εγγραφές μισθοδοσίας μηνιαίως
 2. Η εγγραφή αποσβέσεων, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ
 3. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3)
 4. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Λογιστική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3)
 5. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν)
 6. Οι Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων – Φορολογική Βάση, αναλυτικά είτε συγκεντρωτικά έως την υποβολή ΔΦΕ (με χαρακτηρισμούς για ανάγκες συμπλήρωσης Ε3 – Ε1 ή Ε3-Ν) ετησίως.

9)Ποια είναι τα Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β). Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α1 για Εκδότη και Β2 για Λήπτη

10)Ποια είναι τα Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά;

Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α2 για Εκδότη και Β1 για Λήπτη.

11)Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Εκδότης διαβιβάζει τη Σύνοψη και Χαρακτηρισμό Συναλλαγών όλων των Παραστατικών αντικριζόμενων ή μη που εκδίδει (χονδρική, λιανική, εμπορία, παροχή στην ημεδαπή ή αλλοδαπή). Είναι οι Τύποι Παραστατικών Α1 και Α2.

12)Τι διαβιβάζει ο Λήπτης του παραστατικού;

Η οντότητα ως Λήπτης διαβιβάζει το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής (κατ. Α1) καθώς και τη Σύνοψη και το Χαρακτηρισμό Συναλλαγών των Αντικριζόμενων ή μη Παραστατικών ημεδαπής αλλοδαπής που λαμβάνει (κατ. Β1, Β2)

13)Τι διαβιβάζουν επιπλέον όλες οι οντότητες;

Οι οντότητες διαβιβάζουν τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων – Εξόδων για τη διαμόρφωση του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος

14)Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί Εσόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων είναι οι παρακάτω: Έσοδα (+) / (-) 1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-) 1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-) 1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) 1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-) 1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-) 1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-) 1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-) 1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-) 1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-) 1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) / 1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-)

15)Ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί των Εξόδων;

Οι Χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω: Έξοδα (-) / (+) 2.1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) 2.2_Αγορές Α’-Β’ Υλών (-) / (+) 2.3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+) 2.4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) 2.5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+) 2.6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+) 2.7_Αγορές Παγίων (-) / (+) 2.8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+) 2.9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+) 2.10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+) 2.11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+) 2.12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+) 2.13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-) 2.14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+) 2.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+)

16)Ποιοι είναι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Τύπος Παραστατικού – Κατηγορία Χαρακτηρισμού – Τύπος Χαρακτηρισμού;

Πληροφορίες για τους επιτρεπόμενους συνδυασμούς ανά τύπο παραστατικού – κατηγορία χαρακτηρισμού – τύπο χαρακτηρισμού θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.aade.gr/dl_assets/mydata/sindiasmoi_xaraktirismwn.xls

17)Τι διαβιβάζεται στα ηλεκτρονικά βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

 • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων
 • Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών
 • Διενεργούνται  οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

18)Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία της ψηφιακής πλατφόρμας my DATA της Α.Α.Δ.Ε.;

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

 1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους
 2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της Οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

19)Τι είναι «Σύνοψη Παραστατικού»;

Ως «Σύνοψη παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

20)Τι είναι ο «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών»;

Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών» νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

21)Τι είναι ο «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)»;

Ως «Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (Μ.ΑΡ.Κ.)» νοείται ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης που χορηγείται από την Α.Α.Δ.Ε. για κάθε έγκυρη διαβίβαση δεδομένων στην Πλατφόρμα myDATA.

 

Άρθρο του Λ. Μπέλεση,
Διευθύνοντα Συμβούλου της BBC CONSULTING SA
Αντιπροέδρου ΠΑΕΛΟ

 

MYDATA-Εγγραφή στο myDATA REST API και εξουσιοδοτήσεις .

 

Το mydata μπήκε πλέον στην ζωή μας .

Με μία σειρά από άρθρα θα προσπαθήσουμε να πούμε όσο περισσότερο απλά μπορούμε τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το mydata στην πράξη.

Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε το πώς και ποιοι μπορούν να κάνουν εγγραφή στο my DATA REST API.

Πριν το αναλύσουμε ας θυμηθούμε τις ημερομηνίες ένταξης, ενώ αρχικά θα αναφέρουμε  ότι τα πρατήρια καυσίμων με πρόσφατη απόφαση θα ενταχθούν από 1/1/2022.

 ΜΥ DATA ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ:

Οι ημερομηνίες υποχρεωτικής διαβίβασης έχουν διαμορφωθεί ως εξής :

Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:

 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
 • Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
 • Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
 • Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Οι ημερομηνίες διασύνδεσης ταμειακών μηχανών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) είναι υποχρεωμένες:

 • να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους
 • να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
 • να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς δηλώνοντας την αλλαγή στο μητρώο της Εφορίας

Οι  προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:

Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.

Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:

 • βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
 • το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.

Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους:

 • όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

 

Εγγραφή στο my DATA REST API: 

Ας δούμε ποιους αφορά η εγγραφή στο my DATA REST API.

Η έγγραφη στο το myDATA REST API αφορά διαβίβαση και λήψη  δεδομένων για χρήστες  Εμπορικών / Λογιστικών προγραμμάτων διαχείρισης  (ERP), και πιο συγκεκριμένα αφορά:

 • Επιχειρήσεις
 • Λογιστές
 • Λογιστικά γραφεία
 • Λογιστές Μισθωτούς

Η εγγραφή είναι απαραίτητη για να εκδοθεί ο κωδικός API (κλειδί εισόδου ) ο οποίος διασυνδέει το Εμπορικό / Λογιστικό πρόγραμμα (ERP) με την διεπαφή REST API μέσω της οποίας  διαβιβάζονται δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Πως κάνω εγγραφή στις παραπάνω κατηγορίες :

Α Ατομική Επιχείρηση 

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή χρήστη στην εφαρμογή myDATA και να εκδώσετε κλειδί εισόδου  (κωδικός API), βεβαιωθείτε για τα εξής :

 • ότι είστε εκτός Λογιστικού προγράμματος  (ERP),
 • χρησιμοποιείται ένα περιηγητή  ιστού (web browser) π.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox

Στην συνέχεια  ακολουθήστε τον παρακάτω διαδρομή

www.aade.gr

/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

/ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

/ Εμπορικά/Λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP)

/ Είσοδος  στην Εφαρμογή.

Στο εικονίδιο σύνδεσης (login) χρησιμοποιείτε προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Και επιλέξτε  την ενότητα

«εγγραφή στο myDATA REST API» και συμπληρώνετε τη φόρμα

«Νέα εγγραφή».

Το Όνομα Χρήστη  μπορεί να αποτελείται από λατινικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ι πεζά),αριθμούς  και τα σύμβολα άνω και κάτω παύλα (- και _).

Το Όνομα Χρήστη  που συμπληρώνετε  δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί  σε  άλλο ενεργό εγγραφή (του ίδιου η άλλου χρήστη ),

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν επιτρέπεται να δοθούν στο σύστημα δυο ενεργές εγγραφές με το ίδιο email.

Εάν μια εγγραφή διαγραφεί, τότε το Όνομα χρήστη και το email μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Όταν ολοκληρώνεται η εγγραφή χρήστη , εκδίδεται ο κωδικός API (κλειδί εισόδου ) και αποστέλλεται αυτόματα ένα ενημερωτικό μήνυμα επιτυχούς εγγραφής στο email που συμπληρώσατε  στην φόρμα εγγραφής.

Ο λογαριασμός  email που συμπληρώνετε  στην εγγραφή σας στο myDATA REST API, στην πρώτη  φάση λειτουργίας  της εφαρμογής, δεν χρησιμοποιείται για άλλους  λόγους π.χ. αλληλογραφία.

Β.Επιχειρήσεις – Νομικά Πρόσωπα

Ακολουθείτε την ίδια διαδρομή με την εγγραφή Ατομικής Επιχείρησης.

Στο εικονίδιο σύνδεσης  (login) χρησιμοποιείτε κωδικούς TAXISnet,

 • είτε εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου, στην περίπτωση Νόμιμου Εκπροσώπου,

εγγραφή στο myDATA REST API –

 • Εξουσιοδοτήσεις   Λογιστή /Λογιστικού Γραφείου.

Η εφαρμογή δίνει την  δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η  εγγραφή χρησιμοποιώντας  τους  κωδικούς TAXISnet Νομικών Προσώπων, όμως προκρίνεται να ακολουθείτε την  διαδρομή υποβολής δηλώσεων στο  TAXISnet π.χ. Φ.Π.Α., Δ.Φ.Ε., όπου πάντα γίνεται χρήση  κωδικών TAXISnet εξουσιοδοτημένων:

 • Φυσικών Προσώπων (Νόμιμος Εκπρόσωπος
 • Λογιστής
 • Λογιστικό  Γραφείο) και όχι κωδικών Νομικών Προσώπων.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή επιλέγετε το εικονίδιο:

«Προφίλ Χρηστή » (πάνω δεξιά στην οθόνη, δίπλα από το όνομα χρηστή)

και κάνετε «Επιλογή Φορολογούμενου».

Κατόπιν επιλέγετε ανά περίπτωση

 • είτε «Εκπρόσωπος Νομικού προσώπου»
 • είτε «Λογιστής / Λογιστικό  Γραφείο», ανάλογα με τους κωδικούς TAXISnet που χρησιμοποιήσατε για να εισέρθετε στην εφαρμογή.

Στη  συνέχεια εμφανίζεται η λίστα  των ΑΦΜ των Νομικών προσώπων που συνδέονται με σχέση εξουσιοδότησης  και επιλέγετε τον ΑΦΜ για τον οποίο κα γίνει η εγγραφή.

Για να εμφανιστεί η λίστα των ΑΦΜ είναι απαραίτητο να έχουν προηγηθεί  οι εξουσιοδοτήσεις, μέσω της εφαρμογής TAXISnet.

Όταν ολοκληρωθούν  επιλογές σας, το λεκτικό πάνω δεξιά στην οθόνη  πρέπει να αναφέρει ότι το Φυσικό Πρόσωπο (είτε Λογιστής / Λογιστικό Γραφείο, είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος), εκπροσωπεί το Νομικό Πρόσωπο για το οποίο κα γίνει η εγγραφή.

Στη συνέχεια επιλέγετε την  ενότητα

«εγγραφή στο myDATA REST API» και συμπληρώνετε τη φόρμα

«Νέα εγγραφή» σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρθηκαν για την εγγραφή ατομικής επιχείρησης.

Λογιστής Μισθωτός 

Στην περίπτωση εγγραφής Λογιστή Μισθωτού  ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω για την Ατομική Επιχείρηση .

Συγκεκριμένα ο Λογιστής Μισθωτός λαμβάνει κωδικό API μόνο για σκοπούς διαβίβασης δεδομένων εξόδων σύμφωνα με το αρ. 6 παρ.3 της Α.1138/2000, μετά και τη  σχετική εξουσιοδότηση που λαμβάνει από την Επιχείρηση.

Πώς μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή / Λογιστικό Γραφείο;

Η Επιχείρηση δίνει εξουσιοδότηση στο Λογιστή / Λογιστικό Γραφείο, μέσω της εφαρμογής TAXISnet

«Εξουσιοδοτήσεις», για το αντικείμενο «Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Βιβλίων».

Συγκεκριμένα ακολουθείται η παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr

/ myTAXISnet

/ Εξουσιοδοτήσεις.

Πως μπορώ να εξουσιοδοτήσω Λογιστή Μισθωτό;

Η Επιχείρηση εξουσιοδοτεί Λογιστή Μισθωτό μέσω τις εφαρμογής TAXISnet «Εξουσιοδοτήσεις», μόνο από την επιλογή «Εκπρόσωπος». Συγκεκριμένα ακολουθείται

η παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr

/ myTAXISnet

/ Εξουσιοδοτήσεις.

Ο Λογιστής Μισθωτός μπορεί να διαβιβάσει χαρακτηρισμό Εξόδων για την

Επιχείρηση μετά την εξουσιοδότηση που έχει λάβει από την ίδια στην

περίπτωση διαβίβασης χαρακτηρισμού Εξόδων μέσω της διεπαφής  REST API για τα ERP

εφόσον έχει υποβάλει τον προβλεπόμενη Υπεύθυνη Δήλωση στο Οικονομικό

Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ),

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πως μπορώ να κάνω ανάκτηση των στοιχείων της εγγραφής μου;

Για να ανακτήσετε τα στοιχεία της εγγραφής σας στο REST API ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr

/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

/ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

/ Εμπορικά/Λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP)

Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet που χρησιμοποιήσατε  για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, επιλέγετε την ενότητα «Εγγραφή στο myDATA REST API».

Τα στοιχεία τις εγγραφής σας βρίσκονται στη λίστα «Χρήστες».

Πως μπορώ να κάνω αλλαγή λογαριασμού email / διαγραφή της εγγραφής μου;

Για να κάνετε αλλαγή λογαριασμού email εγγραφής, και να διαγράψετε την εγγραφή σας και να δημιουργήσετε  μια νέα εγγραφή με το email που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε Ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή:

www.aade.gr

/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

/ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

/ Εμπορικά/Λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP)

Κάνετε είσοδο στην εφαρμογή με τους κωδικός πρόσβασης TAXISnet που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας, επιλέγετε την ενότητα

«Εγγραφή στο myDATA REST API» και από την λίστα «Χρηστές» επιλέγετε την ενέργεια «Διαγραφή» που βρίσκεται στο τέλος της γραμμής της εγγραφής. Κατόπιν της διαγραφής, μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή νέας εγγραφής με νέο Όνομα Χρήστη.

Τι  κάνω στην περίπτωση εμφανισθεί  τεχνικό  σφάλμα στην διασύνδεση του προγράμματος διαχείρισης (ERP) με την διεπαφή API;

Στην περίπτωση εμφάνισης τεχνικού σφάλματος διασύνδεσης, πρέπει να ελέγξω στα στοιχεία της εγγραφής μου, αν ο κωδικός API που χρησιμοποιώ είναι ενεργός και εάν το πρόγραμμα διαχείρισης (ERP) χρησιμοποιεί τα σωστά url των μεθόδου του REST API.

Η διασύνδεση ολοκληρώνεται με επιτυχία μόνο στην περίπτωση σωστού συνδυασμού κλειδιού εισόδου (κωδικός API) παραγωγικού περιβάλλοντος / url μεθόδων διεπαφή παραγωγικού περιβάλλοντος.

Για να ανακτήσετε τις διευθύνσεις url για τις μεθόδους της διεπαφής REST API, στο παραγωγικό και στο δοκιμαστικό περιβάλλον της εφαρμογής myDATA, ακολουθήστε την παρακάτω διαδρομή: www.aade.gr

/ Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις

/ myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ

/ Τεχνικες προδιαγραφές – Εκδόσεις

/ «Τεχνική περιγραφή διεπαφής REST API για διαβίβαση & λήψη δεδομένων για χρήστες ERP».

 

Δελτίο τύπου ΠΑΕΛΟ 

 

Την Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 στις 5.00 το απόγευμα διεξήχθη διαδικτυακή ημερίδα με θέμα :

«Ηλεκτρονικά βιβλία και Ηλεκτρονική τιμολόγηση » 

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσε η ΠΑΕΛΟ με τον ΣΕΛΠΕ με καλεσμένο τον Αντώνη Ντίνο εξειδικευμένο στέλεχος της ΑΑΔΕ

Στην αρχή της εκδήλωσης  απεύθυνε χαιρετισμό και είχε μια σύντομη τοποθέτηση.

ο Διοικητής της ΑΑΔΕ  κος Γιώργος Πιτσιλάς  

Από πλευράς ΠΑΕΛΟ μετείχαν  

Ο Πρόεδρος Βασίλης Παναγιωτόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος Λάμπρος Μπέλεσης

Και το μέλος Γιώργος Νικολουδάκης

Από πλευράς ΣΕΛΠΕ 

Ο Πρόεδρος Αντώνης Μάκρης

και ο Αντιπρόεδρος Αντώνης Ζαΐρης

Την συζήτηση συντόνιζε ο Νίκος Υποφάντης  .

 

Εκτός από την τοποθέτηση του κυρίου Πιτσιλή και την παρουσίαση που έγινε από τον κύριο Ντίνα , τέθηκαν πολλά ερωτήματα και ελήφθησαν πολλές κατατοπιστικές ερωτήσεις

Από τις ερωτήσεις που θέσαμε ,την παρουσίαση που έγινε, και από όσα ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΑΔΕ καθώς και  από την μετέπειτα συζήτηση  ξεχωρίσαμε τα εξής:

 • Καταργούνται οι συγκεντρωτικές πελατών προμηθευτών.
 • Εξασφαλίζονται γρήγορες επιστροφές φόρων και ΦΠΑ.
 • Αντιμετωπίζονται πολύ ευκολότερα καταστάσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.
 • Για το 2021 θα διαβιβασθούν μόνο τα έσοδα.
 • Η ένταξη των επιχειρήσεων για φέτος θα γίνει σταδιακά.
 • Για το 2021 δεν θα υπάρχουν πρόστιμα.
 • Σε λίγο καιρό θα αναρτηθεί η απόφαση καταγραφής των προστίμων  που θα ισχύουν από την επόμενη χρόνια.
 • Έγινε αναφορά στην υπεράνθρωπη προσπάθεια των λογιστών για την υποστήριξη των μέτρων στις πληττόμενες επιχειρήσεις και την πολύ μεγάλη βοήθεια που πρόσφεραν στην υποστήριξη των πλατφορμών της ΑΑΔΕ  ώστε να μοιραστούν περισσότερα από 9 δις στην πληττόμενη αγορά.
 • Για την ειδική φόρμα καταχώρησης στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση που εκδίδει 50 χειρόγραφα τιμολόγια τον χρόνο η έχει έσοδα μέχρι 50000 και που στην περίπτωση που μέσα στην διαχειριστική περίοδο η επιχείρηση ξεπεράσει μια από τις προϋποθέσεις συνεχίζει κανονικά εκεί και η αλλαγή γίνεται στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.
 • Οι τραπεζικές συναλλαγές δεν διαβιβάζονται στο mydata.
 • Ανά κλάδο επιχειρήσεων δημιουργούνται θεματικές ενότητες και επόμενος και εγχειρίδια με οδηγίες αναρτημένο στην ΑΑΔΕ.
 • Προσοχή !!Τα έσοδα της ΦΗΜ διαβιβάζονται μόνο σύνοψη εσόδων και όχι χαρακτηρισμοί και επομένως υπάρχει υποχρέωση επεξεργασίας από τον λογιστή της επιχείρησης εντός μηνός
 • Γιατροί και φροντιστήρια : Απαλλάσσονται από ΦΗΜ όμως πρέπει να στείλουν υποχρεωτικά μετά την έκδοση των αποδείξεων τους μια-μια ξεχωριστά τις αποδείξεις τους και στην συνέχεια να γίνεται χαρακτηρισμός εντός μηνός από τους λογιστές .Επομένως κατά την άποψη μας χρειάζονται σίγουρα εφαρμογή έκδοσης παραστατικών.
 • Κλείνοντας λάβαμε την υπόσχεση από τον κύριο Ντίνο  ότι μέσω της ΠΑΕΛΟ θα μπορούν να διαβιβάζονται ερωτήματα λογιστών  και φοροτεχνών στην ΑΑΔΕ και στην συνέχεια οι απαντήσεις που θα λαμβάνουμε θα αναρτώνται και στα ερωτήματα της ΑΑΔΕ αλλά θα περιλαμβάνονται και στο Newsletter μας< Τα νέα της ΠΑΕΛΟ >.

Τέλος δόθηκαν τα εξής πολύ  σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τον κλάδο :

 1. Αν τελικά θα υπάρξει επιδότηση στις επιχειρήσεις στους λογιστές και στα λογιστικά γραφεία για την προμήθεια εξοπλισμού και την εκπαίδευση  τους.

Η απάντηση που λάβαμε είναι ότι η ΑΑΔΕ θα κάνει εισήγηση στο αρμόδιο υπουργείο και ότι το αίτημα μας (που αποτελεί και Πάγια θέση της ΠΑΕΛΟ )είναι απόλυτα λογικό ενώ παράλληλα θα δημιουργηθεί και ειδική φόρμα για δωρεάν χρήση.

2.   Επίσης τέθηκε το θέμα του μεγάλου προστίμου για την απώλεια φορολογικού μηχανισμού τον οποίο θεωρούμε υπερβολικό για το οποίο λάβαμε την απάντηση ότι δεν είναι θέμα mydata  όμως επανεξετάζεται από την ΑΑΔΕ για να εξορθολογισθεί .

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας

Κο Πιτσιλή (Διοικητή της ΑΑΔΕ)

Κο Ντίνο (Στέλεχος της ΑΑΔΕ )

Τον Σελπε και ειδικά τον Πρόεδρο Κο Μακρή και τον Αντιπρόεδρο Κο Ζαΐρη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε στην  εκδήλωση που διοργανώσαμε μαζί τους.

Και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο δημοσιογράφο Νίκο Υποφάντη για την πολύτιμη βοήθεια του.

ΥΓ: Αν κάποιος θέλει να δει όλη την εκδήλωση μπορεί να συνδεθεί στην παρακάτω διεύθυνση

https://m.youtube.com/watch?v=n_wvfyKgpzI   η στο κανάλι μας στο you tube ΠΑΕΛΟ.

Για την ΠΑΕΛΟ