ΟΑΕΔ

Πρακτική ενημέρωση για ανέργους: Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους και πως;

Πρακτική ενημέρωση για ανέργους: Κάθε πότε πρέπει να ανανεώνουν το δελτίο ανεργίας τους και πως; 864 1152 taxvoice.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποσά που δίνονται από τον ΟΑΕΔ και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Ποσά που δίνονται από τον ΟΑΕΔ και θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 855 500 taxvoice.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φορολογία επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Φορολογία επιχορήγησης ΟΑΕΔ σε άνεργους νέους για τη δημιουργία δικής τους επιχείρησης. 720 405 taxvoice.gr

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των παροχών, επιδοτήσεων και λοιπών ποσών που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Φορολογική αντιμετώπιση των παροχών, επιδοτήσεων και λοιπών ποσών που χορηγούνται από τον ΟΑΕΔ! 900 630 taxvoice.gr

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση κάρτας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 100 70 taxvoice.gr